achal agrawal Biography

no more no less,
no whore no guess,
no nerd no freak,
no bard no geek.
no oracle no god
no miracle no rod

just an ordinary lad
sometimes good sometimes bad
sometimes sane sometimes mad
sometimes sorry sometimes sad