Comments About Akhtar Sheerani

Ameer Khan 01 Sep 2015 09:40
Akhtar Shari ki shairy gham ki tastsn dil ko chu lene wsli hakikat ke kareeb he