Biswajit Muduli Poems

ସଂଧାନ

ତୁମ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଥିଲି,
ଶୟନ ସୂତ୍ରରେ ଚାଁହିଥିଲି,
ସ୍ପର୍ଶ ତୁମ ପାଇସାରି ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମୃତି ତୁମ ଦେଖିଲି।
ଝାପ୍ସା ଚେହେରା, ଝାପ୍ସା ହସ, ଝାପ୍ସା ତୁମ ଆବିର୍ଭାବ,... more »

Biswajit Muduli Quotes

Comments about Biswajit Muduli

There is no comment submitted by members.