• A TIME IN HER LIFE

  She was attracted to the land -
  damp though dry - and to the houses
  with their hearths and music,
  though there was music in the sea,
  strength in the waves,
  the coral weed every bit as beautiful
  as the globs of heather
  that sprouted among the rocks,
  or the montbretia that lined the road
  on her way to town.

  The people made her welcome
  and though they knew
  that each time she came ashore
  she hid her cloak
  in a loft or granary
  no one tried to take it from her.
  Each time she stayed,
  she stayed a little longer
  knowing a day would come
  when she'd have to make a choice -

  she could always leave
  as long as she had her mantle.
  And who'd want to destroy a gift?... more »

 • AN TROMLUÍ IS TROIME

  Laethanta áirithe agus do lámh á sá
  isteach sa chófra ar thóir cabáiste
  thagtá ar chloigeann Alfredo Garcia.

  Laethanta eile is tú i mbun dearnála
  mheabhraítí duit duibheagán
  as a bhféadfadh olc an domhain éalú.

  Scaití agus cnaipe an oighinn á chasadh
  chuimhníteá ar na sé mhilliún -
  nocht bearrtha sa chithfholcadh.

  Ach istoíche na cuirtíní tarraingthe
  is an glas ar an doras
  bhraiteá slán, tú féin is do chúram.

  Ba chuma cá mhéad scéal scanrúil
  a shleamhnaíodh isteach id chloigeann
  níor taibhríodh duit an tromluí seo -

  bhí cónaí ort i ndaonlathas,
  tú féin is do chúram, faoi rialtas iontaofa
  a chaomhnaíodh gach saoránach

  i bhfad ó shaotharlanna fhir na seacbhuataisí.... more »

 • BIABHÓG

  Is í bandiabhal mór na foraoise í
  mo thuathmháthair. Seasann sí fiche troigh
  os cionn goirt bhiabhóige, cabáiste Dúitseach.

  Dorcha a haghaidh, níos dorcha ná goirme
  na spéire, áit a ngoileann réaltaí ar aibhneacha,
  ar locha, is ar ghaothscáth mo chairr.

  Mura mbeadh an oiread sin deifre orm,
  dhruidfinn amach ar an ngualainn chrua
  is d'fhanfainn ann go mbainfeadh sí aisti mé.

  D'fhéadfaimis beirt toirc a fhiach san fhoraois
  is istoíche d'fhanfaimis tirim
  faoi chaipíní sonais na nuabheirthe.... more »

 • FAOI CHABÁISTÍ IS RÍONACHA

  In ionad bláthanna a bhronnadh ar a bhean
  agus é i mbun tochmhairc, d'fhrasaigh Risteard
  bronntanais ar a máthair. I dtosach
  tháinig na málaí plaisteacha, ansin na saic,
  iad lán le glasraí a d'fhás sé féin is a athair.
  Leasaithe go nádúrtha. Uiscithe faoi scáth
  na hoíche i rith an triomaigh.
  Turnapaí ar aon mhéid le do chloigeann.
  Prátaí Rí Éadbhard as ar deineadh
  na sceallóga ba shúmhaire. Cabáistí
  sách leathan le ceathrairíní a cheilt.
  Ní raibh bean Risteaird ag súil le ceathrairíní -
  iníon a leanbh sise, í tugtha go mór
  do fhrithbhualadh na glúine, ar nós a máthar.... more »

 • OF CABBAGES AND QUEENS

  Richard did not woo his woman with flowers -
  he lavished gifts on her mother instead.
  At first they arrived in plastic bags, then
  came the sacks, all containing vegetables
  grown by him and his father. Fertilised
  by the real thing. Irrigated under cover
  of dark during the drought. Turnips as big
  as your head. King Edwards that made
  the juiciest chips. Cabbages broad enough
  to conceal quads. Richard's woman was not
  expecting quads - her child was a girl,
  much given to knee-jerks, like her mother.... more »

 • RHUBARB

  My Clan Mother is the great she-devil
  of the forest. She stands twenty feet
  over fields of wild rhubarb, Dutch cabbage.

  Her face is black, blacker than the blue
  of night where stars shed tears into rivers,
  lakes, onto the windscreen of my car.

  If I weren't in such a hurry
  I would pull over, wait for her
  to pluck me from the hard shoulder.

  Together we could hunt boar
  in the forest and at night stay dry
  beneath the cauls of newborn children.... more »

 • SEAL DÁ SAOL

  Bhí sí meallta leis an tír - tais ach tirim -
  is leis na tithe lena dtinteáin is a gceol
  cé go raibh ceol san fharraige
  fuinneamh sna tonnta
  an fheamainn choiréalach inchurtha
  leis na meallta fraoigh
  a bhí ag gobadh amach idir na carraigeacha
  is leis an bhfeileastram dearg
  a d'fhás ar thaobh an bhóthair
  ar a bealach chun an bhaile.

  Chuir na daoine fáilte roimpi
  agus cé go raibh a fhios acu
  gur fholaigh sí a clóca
  i lochta nó i ngráinseach
  gach uair a tháinig sí i dtír
  níor deineadh iarracht é a bhaint di.
  Agus gach uair a tháinig sí
  bhain sí fúithi seal níos faide.
  Bhí a fhios aici go dtiocfadh lá
  a mbeadh uirthi rogha a dhéanamh -

  d'fhéadfadh sí filleadh
  fad is a bhí a fallaing aici.
  Agus cé a bheadh ag iarraidh
  bronntanas a mhilleadh?... more »

 • STÓRTHA ARDA

  Tá áthas ar Aingeal gur chuimhnigh sí ar a lapaí.
  Agus is mór an áis di freisin, a culaith chait dhubh.
  I dtosach bíonn imní uirthi eitilt róghar
  don ghealach ar eagla go ndiúgfaí a cuid fola.
  Is rud amháin é eitilt le linn taibhrimh -
  ar an saol seo is gá iarracht níos déine a dhéanamh.

  Dein dearmad ar mheáchan do choirp,
  a deir sí, léi féin. Sín amach do ghéaga
  ar nós curaidh céad mhéadar snámh brollaigh.
  B'fhéidir gurb é seo an t-aon seans a gheobhas tú.
  Ní theastaíonn uait fás suas i sluma,
  fiche stór in airde. Gan chrainn. Gan jab.

  Le héirí na gréine gabhann thar abhainn,
  is tugann faoi deara dallóga liathdhearga
  ag bolgadh as díonteach. Caith do shúil
  thairis sin, a mholann di féin. Laistigh
  stacaí leabhar, dealbha ón Oirthear.
  Is ón urlár mailpe, croitheann a scáth chuici.... more »

 • TALL STOREYS

  Angela is glad she remembered her flippers.
  And her black catsuit comes in handy.
  At first she is afraid to fly too close
  to the moon in case she bleeds.
  It's one thing flying in dreams.
  In real life it takes a greater effort.

  Ignore the weight of your body,
  she tells herself. Arc your arms like
  a hundred metre breaststroke champion.
  This may be your only chance.
  You don't want to grow up in a slum.
  Twenty storeys high. No trees. No job.

  Dawn breaks as she crosses the river.
  She sees peach curtains billow
  from a nearby penthouse.
  Take a closer look, she urges.
  Inside stacks of books. Oriental sculptures.
  From the maple floor her shadow beckons.... more »

 • THE WORST NIGHTMARE

  There were days when you'd shove
  your hand into a cupboard in search of a cabbage
  and come upon the head of Alfredo Garcia

  others when you'd thread a needle
  and imagine you were darning a hole
  out of which the evil of the world could escape

  and times when you'd press a knob on the oven
  and conjure the six million
  naked, shorn in the shower.

  But at night the curtains drawn,
  the door locked and bolted
  you felt safe, yourself and your care.

  No matter how many horror stories
  you sidled into your mind
  you never imagined this nightmare -

  you lived in a democracy, yourself
  and your care, under an elected government,
  who cherished each citizen

  far from the laboratories of jackbooted men.... more »