• Creatură hibridă

  Creatură hibridă


  lucrurile frumoase mă distrug

  sunt mult mai bătrână decât tine

  creatura hibridă căreia îi e mereu foame


  am lăsat în urmă o casă sub asediu

  nevoia mea de a mă crucifica

  de a atinge orice mână întinsă


  îţi cerşesc mila

  deşi între noi nu există milă

  doar un glob fosforescent care ne luminează

  pe dinăuntru


  în lumina zilei mă dezintegrez

  creatură hibridă fără inimă

  şi fără sex


  am o soră geamănă

  ea râde şi pentru mine... more »

 • hatred invades me slowly

  ***


  hatred invades me slowly

  like a room full of water


  with the slowness of an inquisitor

  the october sun cuts strips off me


  I lay traps for myself

  the satisfaction of skin well stitched


  I've waited patiently

  for the disaster to happen

  and it happened


  I am a crow with eyes gouged out

  I peck at myself mercilessly... more »

 • Hybrid creature

  Hybrid creature


  beautiful things destroy me

  I am much older than you

  hybrid creature always hungry


  I've left behind a house under siege

  my need to crucify myself

  to touch any hand that reaches out


  I beg for your mercy

  though there is no mercy between us

  only a phosphorescent globe shedding light

  inside us


  in the light of day I disintegrate

  hybrid creature without heart

  and without sex


  I have a twin sister

  she laughs my share of laughs too... more »

 • Puritate
  ziua din care nu vreau să mă ridic

  ca dintr-un coşciug de gheaţă


  o să mor cu inima uscată şi bătrână

  ca a tuturor oamenilor


  citesc despre puritate

  ea e singura care poate lua orice formă

  şi tot ea o poate distruge

  la fel cum creierul meu

  distruge apatic

  orice comandă spre mâna

  pregătită

  să mângâie... more »

 • Purity

  Purity  the day out of which I don't want to rise

  like out of an icy casket


  I will die with my heart dry and old

  like the hearts of all people


  I read about purity

  it is the only thing that can take any shape

  and can also destroy it

  just as my brain

  destroys apathetically

  any command sent to the hand

  prepared

  to caress... more »

 • SEMNALE

  emit semnale fără înţeles
  m-am născut în 1910
  pielea mea e tânără
  străbătută de firişoare vineţii

  tandreţea cu care îţi strecori mâna înăuntru
  şi-mi opreşti bătăile inimii
  ca într-un sacrificiu animal

  nu avem nimic altceva decât creier
  ne mişcăm într-un sac cu gura cusută

  ieşim lent din iarnă
  expulzaţi

  sunt un muribund, dragostea mea
  apasă-mi perna peste faţă.... more »

 • SIGNALS

  I send out meaningless signals
  I was born in 1910
  my skin is young
  criss-crossed by little purple threads

  the tenderness with which you slip your hand inside
  and stop my heartbeats
  like in an animal sacrifice

  we have nothing else but brain
  we love each other in a bag sewn at the mouth
  we emerge from the winter slowly
  expelled

  I am dying, my love
  press the pillow over my face.... more »

 • SNOW

  my life is an endless field of snow.
  in front of the window, I tell you that snow wipes away everything,
  every trace.
  I broke the mirror that reflected me whole,
  I can't stand myself.
  don't ask me why my left hand hits objects,
  I can't stand myself.
  my life is an endless field of snow.
  making love like you're shut inside an iron maiden.
  laughing to the point of exhaustion.
  replace a severed head with another
  and your arms encircle me violently and place me among objects.
  the sun like an incision on the winter sky.
  forcing the limits of control, knowing the exact dosage,
  all you need to do is not fall asleep.
  I am an endless field of dirty snow.
  I wipe away everything.
  every trace.... more »

 • sub mine se întinde

  ***


  sub mine se întinde

  o pată mare şi roşie


  nu mai pot trăi decât cu lichide

  mirosul frigiderelor pline cu mâncare

  îmi face rău


  închisă în camera fără ferestre

  mă las fotografiată din faţă

  şi din profil


  tu n-ai iubit pe nimeni niciodată


  mă ghidez după sunete ca un orb

  îmi păzesc castronul


  castronul meu gol

  şi lingura mea docilă... more »

 • UNDENIED

  ia-mă cu tine în locurile tale

  acolo unde nu s-au inventat plăcerea şi extazul


  leagă-mi inima cu un furtun de cauciuc

  leagă-mi inima şi las-o să se umfle


  traversăm câmpuri golite de lumină

  un peisaj sterp în care nu mai pot

  să mă ascund


  legată la ochi

  refac drumul paşilor tăi de peste zi


  fragilitatea ta dureroasă... more »

 • UNDENIED

  take me with you to your places

  where pleasure and ecstasy were never invented


  tie my heart up with a rubber hose

  tie my heart up and let it swell


  we cross fields voided of light

  a barren scenery in which I cannot

  hide anymore


  blindfolded

  I retrace your steps over the day


  your painful fragility... more »

 • underneath me

  ***


  underneath me

  a big red stain spreads


  I can only live with liquids

  the smell of fridges full of food

  makes me sick


  locked in the windowless room

  I let myself be photographed from the front

  and from the side


  you never loved anyone


  I guide myself by sound like a blind man

  I guard my bowl


  my empty bowl

  and my docile spoon... more »

 • ura mă invadează încet

  ***


  ura mă invadează încet

  ca o cameră plină cu apă


  cu lentoarea unui inchizitor

  soarele de octombrie taie fâşii din mine


  îmi întind singură capcane

  satisfacţia pielii bine cusute


  am aşteptat răbdătoare

  ca dezastrul să se întâmple

  şi s-a întâmplat


  sunt un corb cu ochii scoşi

  ciugulesc din mine fără milă... more »

 • ZĂPADĂ

  viaţa mea e un câmp nesfârşit de zăpadă.
  în faţa ferestrei, îţi spun că zăpada şterge totul,
  toate urmele.
  am spart oglinda care mă arăta întreagă,
  nu mă suport.
  nu mă întreba de ce mâna stângă izbeşte obiecte,
  nu mă suport.
  viaţa mea e un câmp nesfârşit de zăpadă.
  să faci dragoste ca şi cum ai fi închis într-o fecioară de fier.
  să râzi până la epuizare.
  înlocuieşte un cap retezat cu altul
  şi braţele tale mă cuprind violent şi mă aşază printre obiecte.
  soarele ca o incizie pe cerul de iarnă.
  să forţezi limitele controlului, să ştii doza exactă,
  tot ce trebuie să faci e să nu adormi.
  sunt un câmp nesfârşit de zăpadă murdară.
  şterg totul.
  toate urmele.... more »