• A DAY AT THE CIRCUS

  You screamed when the lights dimmed
  and the growling started.

  We pointed at the small holes in the canvas
  that they resembled the stars

  and that backstage
  the animals were safely behind bars in cages.

  That night you looked up
  and the stars changed into holes.

  You nodded off, somewhat unsure
  about the darkness, the cages behind it.... more »

 • DAGJE CIRCUS

  Je gilde toen het licht uitging
  en het grommen begon.

  We wezen naar de gaatjes in het doek
  dat het net sterren waren

  en dat achter de schermen
  de beesten veilig in kooien opgesloten zaten.

  Die avond keek je omhoog
  en veranderden de sterren in gaten.

  Je dommelde in, enigszins onzeker
  over het donker, de kooien erachter.... more »

 • DE GROOTVADER DIE IK NOOIT HAD

  Mijn grootvader leidt me rond
  in zijn urn, neemt mijn jas aan en hangt
  hem naast het familieportret
  en zijn geweer

  terwijl ik schrijf:
  hoe zijn rug zich recht,
  de levervlekken lopen leeg.

  Hij neemt me op schoot en vertelt me
  over onze soort. Met de Hades in hun
  aderen.

  Hoe het gat tussen zijn ogen
  zich vol met inkt zuigt en zich sluit.
  Mijn grootvader lacht. Hij gelooft niet
  dat er in mijn ballpointpunt
  ook een kogel zit.... more »

 • HE SAID WE NEED TO TALK

  and I said okay, just let me
  grab my Labello, that'll make it
  a lot easier to talk

  and before he could notice
  what was going on I slid into my handbag.
  Sank to the bottom past
  mascara, tissues, our as yet to be signed
  partnership contract

  and reached the bottom of my bag.
  That's where I sat down. And now and then

  gazed up and saw a desperate
  male hand groping for me. That hand
  I called God.... more »

 • HIJ ZEI WE MOETEN PRATEN

  en ik zei okay, laat me even
  mijn labello pakken, dat praat
  een stuk makkelijker

  en ik gleed nog voor hij doorhad
  wat er aan de hand was in mijn tas.
  Zonk naar de bodem, langs
  mascara, doekjes, ons nog te
  ondertekenen samenlevingscontract

  en bereikte de bodem van mijn tas.
  Daar nam ik plaats. En heel af en toe

  staarde ik omhoog en zag een wanhopige
  mannenhand naar me graaien. Die hand
  noemde ik God.... more »

 • THE GRANDDAD I NEVER HAD

  My grandfather gives me a tour
  of his urn, takes my coat and hangs
  it up next to the family portrait
  and his gun

  meanwhile I write:
  how his spine straightens itself,
  how the liver spots empty out.

  He lifts me on his lap and tells me
  about our kind. With Hades in their
  veins.

  How the hole between his eyes
  blots up the ink and closes.
  My granddad laughs. He doesn't believe
  my ballpoint pen also has a pellet
  that can be shot.... more »