• CHESTNUT JOE

  a cheerful evening

  1. swaying
  ashen backs
  of elephants
  like grass in their passing
  shake the bushes
  rip off a few branches
  to chew on slow and pensive

  2. the cook
  for the food

  3. for a westerner
  what westerner
  does not have
  a cheerful evening
  his cheerful evenings

  1. chestnut joe

  2. at the piano
  a whole day

  3. rolls back
  it is the cold
  of the night before
  the cold has a hold
  on us

  1. rolls back
  it is the cold
  of the night before
  the cold has a hold
  on us

  2. at the piano
  a whole day

  3. chestnut joe

  1. I cheerfully begin
  once more
  what do we see
  when our eye
  is not constantly
  eclipsed
  by recoiling eyelid
  2. the cook
  for the food
  shines likewise
  3. has lost
  meaning
  now that in the distance
  a permanent river crossing
  is being built
  1. at the end
  of the day
  when everybody wants to go home
  at once
  2. during the building
  of that new bridge
  during gale-force winds
  a serious accident
  a blockade
  of that bridge
  3. to the others
  who with grand gestures
  draw through the air
  how the bridge should be
  1. this time I walk into
  the park
  from the back
  even as the crowns
  touch each other everywhere
  2. I look at
  the other strollers
  only earth nameplates
  on stems
  of bare plants
  it gives me pleasure
  to look as if
  there are nuts
  3. not only do
  the surroundings disappear
  the object too
  on which initially
  the attention is focused
  1. she is absolutely right
  what you have too often
  seen no longer works
  this is how monkeys play
  2. a double role
  3. until we have had enough
  1. by evening helicopter
  they are shattered
  when at last
  together

  1. the newspaper lies about

  2. in the room
  the rest is quiet

  3. it is good
  that seldom
  leaves
  the living room
  of the owner

  1. it is good
  that seldom... more »

 • KASTANJE JO

  een vrolijke avond

  1. deinende
  grauwe ruggen
  van olifanten
  als gras in het voorbijgaan
  schudden de struiken
  sleuren een paar takken af
  om bedachtzaam te vermalen

  2. de kok
  voor het eten

  3. voor een westerling
  welke westerling
  heeft niet
  een vrolijke avond
  zijn vrolijke avonden

  1. kastanje jo

  2. op de piano
  een hele dag

  3. rolt terug
  het is de kou
  van de voorbije nacht
  de kou heeft ons
  te pakken

  1. rolt terug
  het is de kou
  van de voorbije nacht
  de kou heeft ons
  te pakken

  2. op de piano
  een hele dag

  3. kastanje jo

  1. ik begin
  vrolijk opnieuw
  wat zien we
  wanneer ons oog
  niet voortdurend
  wordt verduisterd
  door terugspringend ooglid
  2. de kok
  voor het eten
  glimt eveneens
  3. heeft aan
  betekenis verloren
  sinds in de verte
  een vaste oeververbinding
  wordt gebouwd
  1. aan het eind
  van de dag
  wanneer iedereen tegelijk
  naar huis wil
  2. bij de bouw
  van die nieuwe brug
  bij storm
  een ernstig ongeluk
  een blokkade
  van die brug
  3. aan de anderen
  die met weidse gebaren
  in de lucht laten zien
  hoe de brug moet worden
  1. ditmaal loop ik
  aan de achterkant
  het park in
  terwijl de kruinen
  elkaar overal raken
  2. ik kijk
  naar de andere wandelaars
  alleen aarde naambordjes
  aan stengels
  van kale planten
  het doet me plezier
  te kijken
  alsof er noten zijn
  3. niet alleen
  de omgeving verdwijnt
  ook het object
  waarop in eerste instantie
  de aandacht wordt gericht
  1. ze heeft groot gelijk
  wat je te vaak hebt
  gezien werkt niet mee
  zo spelen apen
  2. een dubbelrol
  3. tot we er genoeg van hebben
  1. 's avonds helikoper
  zijn ze kapot
  eenmaal
  bij elkaar

  1. de krant slingert

  2. door de kamer
  verder is het stil

  3. mooi
  dat zelden
  de huiskamer
  van de eigenaar
  verlaat

  1. mooi
  dat zelden... more »

 • PAGE 1

  een vrolijke avond

  1. deinende
  grauwe ruggen
  van olifanten
  als gras in het voorbijgaan
  schudden de struiken
  sleuren een paar takken af
  om bedachtzaam te vermalen

  2. de kok
  voor het eten

  3. voor een westerling
  welke westerling
  heeft niet... more »

 • PAGE 1

  a cheerful evening

  1. swaying
  ashen backs
  of elephants
  like grass in their passing
  shake the bushes
  rip off a few branches
  to chew on slow and pensive

  2. the cook
  for the food

  3. for a westerner
  what westerner
  does not have... more »

 • PAGE 2

  een vrolijke avond
  zijn vrolijke avonden

  1. kastanje jo

  2. op de piano
  een hele dag

  3. rolt terug
  het is de kou
  van de voorbije nacht
  de kou heeft ons
  te pakken

  1. rolt terug
  het is de kou... more »

 • PAGE 2

  a cheerful evening
  his cheerful evenings

  1. chestnut joe

  2. at the piano
  a whole day

  3. rolls back
  it is the cold
  of the night before
  the cold has a hold
  on us

  1. rolls back
  it is the cold... more »

 • PAGE 3

  van de voorbije nacht
  de kou heeft ons
  te pakken

  2. op de piano
  een hele dag

  3. kastanje jo

  1. ik begin
  vrolijk opnieuw
  wat zien we
  wanneer ons oog
  niet voortdurend
  wordt verduisterd
  door terugspringend ooglid... more »

 • PAGE 3

  of the night before
  the cold has a hold
  on us

  2. at the piano
  a whole day

  3. chestnut joe

  1. I cheerfully begin
  once more
  what do we see
  when our eye
  is not constantly
  eclipsed
  by recoiling eyelid... more »

 • PAGE 4

  2. de kok
  voor het eten
  glimt eveneens
  3. heeft aan
  betekenis verloren
  sinds in de verte
  een vaste oeververbinding
  wordt gebouwd
  1. aan het eind
  van de dag
  wanneer iedereen tegelijk
  naar huis wil
  2. bij de bouw
  van die nieuwe brug
  bij storm
  een ernstig ongeluk... more »

 • PAGE 4

  2. the cook
  for the food
  shines likewise
  3. has lost
  meaning
  now that in the distance
  a permanent river crossing
  is being built
  1. at the end
  of the day
  when everybody wants to go home
  at once
  2. during the building
  of that new bridge
  during gale-force winds
  a serious accident... more »

 • PAGE 5

  een blokkade
  van die brug
  3. aan de anderen
  die met weidse gebaren
  in de lucht laten zien
  hoe de brug moet worden
  1. ditmaal loop ik
  aan de achterkant
  het park in
  terwijl de kruinen
  elkaar overal raken
  2. ik kijk
  naar de andere wandelaars
  alleen aarde naambordjes
  aan stengels
  van kale planten... more »

 • PAGE 5

  a blockade
  of that bridge
  3. to the others
  who with grand gestures
  draw through the air
  how the bridge should be
  1. this time I walk into
  the park
  from the back
  even as the crowns
  touch each other everywhere
  2. I look at
  the other strollers
  only earth nameplates
  on stems
  of bare plants... more »

 • PAGE 6

  het doet me plezier
  te kijken
  alsof er noten zijn
  3. niet alleen
  de omgeving verdwijnt
  ook het object
  waarop in eerste instantie
  de aandacht wordt gericht
  1. ze heeft groot gelijk
  wat je te vaak hebt
  gezien werkt niet mee
  zo spelen apen
  2. een dubbelrol
  3. tot we er genoeg van hebben
  1. 's avonds helikoper
  zijn ze kapot... more »

 • PAGE 6

  it gives me pleasure
  to look as if
  there are nuts
  3. not only do
  the surroundings disappear
  the object too
  on which initially
  the attention is focused
  1. she is absolutely right
  what you have too often
  seen no longer works
  this is how monkeys play
  2. a double role
  3. until we have had enough
  1. by evening helicopter
  they are shattered... more »

 • PAGE 7

  eenmaal
  bij elkaar

  1. de krant slingert

  2. door de kamer
  verder is het stil

  3. mooi
  dat zelden
  de huiskamer
  van de eigenaar
  verlaat

  1. mooi
  dat zelden... more »

 • PAGE 7

  when at last
  together

  1. the newspaper lies about

  2. in the room
  the rest is quiet

  3. it is good
  that seldom
  leaves
  the living room
  of the owner

  1. it is good
  that seldom... more »