Nume ş i prenume DORU GÃDIUŢ Ã


Locul ş i data naş terii 19.05.1954 Bucuresti


Debut muzical AUTOR COMPOZIŢ II, TEXTE Ş I POEZII. MEMBRU ÎNSCRIS LA UNIUNEA COMPOZITORILOR ROMÂNI.


Debut literar 1972 Încercare de debut la Scânteia Tineretului la secţ iunea de poezie. Dat fiind faptul că prima poezie trebuia să fie cu temă politică , am refuzat ş i am aruncat în Dâmboviţ a toate poeziile scrise până la vremea respectivă .

1976-1990 Prieten cu poetul Ion Nicolescu & Company
Participari la intrunirile culturale din cadrul cenaclului Columna.

2004 Am reluat activitatea creativă depunând la Uniunea Compozitorilor ş i Muzicologilor din România, câteva lucră ri.

2005 tipă rirea volumului de poezii “ Iubire târzie”

În prezent am definitivat ş i volumul 2 de poezii intitulat „Înainte Înapoi”.

Am publicat o parte din poeziile mele pe site-uri literare, precum Agonia net, Sfera Online, Poezii
Ortodoxe, Timpul, Poezii Româneş ti, Vulcanul de Poezie, Noduri ş i Semne, Viaţ a Românească , Noul Orfeu, Jurnalul Literar, Egofobia, Poezii de Suflet, Oglinda Literară .

more

Gadiuta Doru Poems

Colind

Deschideţ i oameni buni fereastra,
Cu sufletul curat că ci s-a nă scut!
De bucurie acum Mariei
O lacrimă pe jos, ei i-a că zut.... more »

Destin Neajutorat

Pe undeva de dincolo de munte,
Se află -n treacă t ş i iubita mea,
S-a ră tă cit pentru un pumn de fructe
Ş i-n noapte am pierdut o stea.... more »

Totusi Iertam

Nu plânge cu lacrimi de vină ,
Greş eala te duce-napoi
Ş i totu-i acum o ruină ,
Iubirea, visarea ş i noi.... more »

Gadiuta Doru Quotes

Comments about Gadiuta Doru

There is no comment submitted by members.