Hiren Bhattacharyya 1932 -

Comments (5)

I love your poems
Hiruda, Moi Aponar Kobitar gunagrahi pathak. Aparixim Sraddhare moi swikar karo je Asamiya Kabitak Sabdar xahaj prayogere apuniye jotharthota ani dice.
oha bate ubhotil kobi...prem aaru rodalir kobi.....sobdabure theh patise...teo nai...teo nai....oha bate ubhotil.....
All Comments