• DE HUMOR DER ROMEINEN

  Dat de Romeinen
  Er met name in
  Beter gesitueerde
  Kringen een geheel
  Eigen humor op na-
  Hielden mag blijken
  Uit één hunner kei-
  Zers die op een par-
  Tijtje z'n gasten
  Als klap op de vuur-
  Pijl door leeuwen
  En tijgers liet be-
  Springen die vante-
  Voren van tanden en
  Nagels ontdaan niet-
  Temin grote paniek
  Wisten te zaaien om
  Hen diezelfde nacht
  Nog thuis hun graf-
  Zerk te bezorgen com-
  Pleet met grafschrift
  En overlijdensdatum -
  Misschien niet bijster
  Fijngevoelig maar wèl
  Effectief want de
  Meesten lieten zich
  Daarna nooit meer
  Ten paleize zien
  Waarin men hen geen
  Ongelijk kon geven
  Daar zij het zonder
  Twijfel hadden bekocht
  Met hun leven en dan
  Niet op gemakke-
  Lijkste en snelste
  Wijze maar meer op
  Een manier die met
  De geheel eigen humor
  Des keizers viel te
  Rijmen dus niks op-
  Hangen of simpelweg
  Onthoofden of vergif-
  Tigen of verbranden
  Doch veeleer met de
  Eigen ingewanden in
  Een afwasteiltje voor
  Zich ondersteboven
  Aan een ruwhouten
  Kruis genageld ge-
  Nieten van het uit-
  Zicht over Rome dat
  Desgewenst nog in
  Brand kon worden ge-
  Stoken om het overall
  Effect te verhogen
  Maar zonder enig recht
  Van beroep of protest
  In het kader van de
  Mensenrechten want
  Daar hadden Romeinse
  Keizers en despoten
  Hoe beschaafd ze ver-
  Der ook wezen mochten
  In het geheel geen
  Boodschap aan wat
  Niet wou zeggen dat
  Er niet gelachen
  Mocht worden integen-
  Deel het was eer een
  Kwestie van moeten
  En wie er per ongeluk
  De lol niet van in
  Zag liep grote kans
  Op zijn of haar beurt
  Voor de leeuwen ge-
  Worpen of tijdens
  Een der vele tuin-
  Partijen ten paleize
  Samen met een handvol
  Eerste christenen als
  Sfeerverlichting te
  Worden aangewend want
  Een zekere humor kon
  De Romeinen met name
  In beter gesitueerde
  Kringen niet worden
  Ontzegd en er werd
  Dan ook héél wat af-
  Gelachen in de Oud-
  Heid - je kon het
  Soms van ver al horen
  Boven het kermen en
  Erbarmelijk krijten
  Der gemartelden en
  Vermoorden uit en wie
  O wie kent niet dat
  Gevoel van spijt te
  Laat te zijn geboren... more »

 • DE RING DER KRIBELUNGEN

  Göring had een zwak voor ringen
  Hij droeg er twee aan elke vinger
  Hij droeg ringen aan z'n tenen
  En eentje om z'n lul, die

  Laatste een intiem geschenk van
  Niemand minder dan de Führer
  Een ring met Oudgermaanse runen
  De Ring der Kribelungen, die

  Ooit nog volgens de legende
  De pik van Wodan had getooid
  Maar zoals vaker met legenden
  Leek ook deze in 't fin-de-siècle

  Door een of andere mafkees
  Uit de Romantische school -
  Waarmee het Duitsche landschap
  Altoos kwistig lag bestrooid -

  Op een roestige namiddag
  Gaargestoofd, ten gerieve van
  De ideologen van bloed
  En bodem en ander gebroed

  Van de mestvaalt der Mitropa
  En 't Gemengd Groot Duitsche
  Balkan Grill & Crematorium
  Orkest o.l.v. de Duivel zelf

  Mèt gas- en rempedaal en 't
  IJzeren Kruis der Eerste Klasse
  Goed zichtbaar vor het Boze
  Oog op de blazer gespeld - Ja

  Göring had een zwak voor ringen
  Ringen van goud en edelstenen
  Ringen uit merg en been gesneden
  En ringen met Oudgermaanse runen

  Zoals de Ring der Kribelungen
  Om z'n lul, die hij nog slechts
  Omhoog kon krijgen bij scherpe
  Daling der morfineprijzen -

  Zowel voor zetpil als ampul -
  Want daar lustte hij wel pap
  Van en toonde zich dan
  Opvallend gul

  In voltrekking van de dood-
  Straf met de bijl en geen gelul
  Bij het grauwen van de morgen
  Door een witgejaste beul... more »

 • GEDICHT TIJDENS HET WACHTEN

  Je zit verzonken in gedachten
  De tijd kruipt trager dan een slak
  In de verte knalt een uitlaat
  Door de muren dringt gezang

  De klok is niet vooruit te branden
  Je zoekt vergeefs een sigaret
  Je leest een ouwe Panorama
  Er zijn twee walvissen gered

  Je hoort de leidingbuizen suizen
  Uit de tuinen schalt gelach
  Schemer duistert tussen struiken
  Geritsel achter het behang

  Je denkt aan een verloren liefde
  Er loopt een rilling langs je rug
  Op straat begint een hond te blaffen
  Iemand morrelt aan de deur

  Je wacht als aan de grond genageld
  Je klemt je kiezen op elkaar
  Het klamme zweet staat in je handen
  Je staart verwezen uit het raam

  Je telt de druppels op de ruiten
  Je telt de planken van de vloer
  Je wil ontzettend graag naar buiten
  De muren komen op je toe

  Je tong likt langs je droge lippen
  Je hart klopt achterin je keel
  Je moet ineens verschrikkelijk zijken
  Er is geen licht op de wc... more »

 • HET LOT VAN DE ÉÉNHOORN

  Het lot van de éénhoorn
  Is simpel verklaard

  Toen Noach vertrok
  Kwam de éénhoorn te laat

  Staand op een rots
  Zagen hij en z'n maat

  De Ark in de woelige
  Baren vergaan... more »

 • ORACLE

  On occasion we are granted
  After sucking the smoke
  Of medicinal herbs through hol-
  Low vessels beneath auspicious
  Planetary constellations
  A glimpse round yonder hair-
  Pin turn through the usually
  Foggy window of the mind
  At that which still occurs
  Parallel to this in a world
  Where off-the-rack clothing
  Remains a wishful thought
  And the Word is out
  There by fire and sword
  And bold knights lying in
  Wait in thickets alongside
  Beaten paths where count-
  Less people give their blood-
  Curdling best constantly
  Fucked up the arse and pro-
  Cessed according to closely
  Guarded recipe into nutritional
  Yet delicious paté where-
  As life in general is hardly
  Ideal and rich and poor in equal
  Measure dropping of plague
  And cholera and the grisly
  Spectre of War on all
  Fronts up to the Last Judgement
  Has commenced and human
  Inanity in deepest darkness
  And with terrible festering
  Along a path through the back-
  Streets and alleys of cities
  Crumbling into final dust
  Under ruthless oppression
  The daily reign of terror
  In the shadow of the scaffold
  Heads rolling one after the other
  In the name of Justice
  In reality long since relocated
  To a suburb where the streets
  Are named after composers
  Still unpunished in 1950
  History unfurls several metres
  Above the surface like
  A slowed-down motion
  Picture oppressively empty
  Streets and squares desperate
  Men in white shirts and collars
  Standing at bay windows dis-
  Believing while bombs drop
  Only adding emphasis to
  The suffocating Sunday
  Silence maliciously rustling
  Next-door neighbors humming
  Of sanitary plumbing
  And religious maniacs
  Wives sinking slowly into
  Insanity and unexpectedly
  Around the midnight hour
  Before rushing express trains
  Or at remote intersections
  Confessing henchmen of Evil
  Or consorting with various
  Disreputable characters in
  Full-length leather coats
  Looming in ominous door-
  Ways of a dubious past
  During the war - but if you
  Got up and asked us: What's
  It all mean? the answer
  Would be: We haven't
  Got the foggiest! Being an
  Oracle's tough enough as it is
  There'd be no end to it if
  We had to turn around and
  Explain the whole thing as well... more »

 • ORAKEL

  Soms gewordt ons na het
  Zuigen van rook van genees-
  Krachtige kruiden door holle
  Buizen bij gunstige planeten-
  Stand doorheen het doorgaans
  Zwaarbeslagen venster van de
  Geest achter gindse haarspeld-
  Bocht een glimp van wat zich
  Parallel aan deze afspeelt
  In een wereld waarin maat-
  Confectie nog een vrome wens
  En het Woord in de buiten-
  Gewesten te vuur en te zwaard
  En koene ridders in hinder-
  Lagen in 't struweel bezijden
  Gebaande paden door hele
  Volksstammen onder 't slaken
  Van bloedstollende in hun
  Reet genaaid en naar streng
  Bewaakt recept tot voedzame
  Paté verwerkt terwijl ook
  De levens in het algemeen
  Verre van ideaal te noemen
  En arm en rijk gelijkelijk
  Aan pest en cholera te gronde
  En het Spook van den Oorlog
  Allerwegen het Laatste Oor-
  Deel van start en het
  Mensdom in diepe duisternis
  En met vreselijke zweren
  Zijns weegs gaat door sloppen
  En stegen van stilaan tot
  Gruis verpuinende steden waar
  Genadeloze terreur het schrik-
  Bewind van dagelijks leven
  In de schaduw van het schavot
  Onophoudelijk koppen rollen
  In naam van de Gerechtigheid
  In werkelijkheid allang de
  Wijk naar veiliger oorden
  Als de Componistenbuurt waar
  1950 nog ongestraft voort
  En de geschiedenis zich op
  Enkele meters boven de grond
  Als een vertraagde film ont-
  Rolt in beklemmende leegte
  Van straten en pleinen aan
  Wanhopige mannen in witte
  Overhemden voor ramen van
  Erkers in voorkamers ver-
  Lossende bommenwerpers de
  Wurgende zondagsrust extra
  Benadrukt kwaadaardig ge-
  Ritsel van buren het suizen
  Der waterleidingbuizen
  En religieus bevlogen
  Hunner langzaam in waanzin
  Verzinkende vrouwen zich
  Rond middernachtelijk uur
  Onverhoeds aanstormende
  Sneltreinen werpen of op
  Afgelegen wegkruisingen
  Trawanten van den Booze
  Laten bekennen of gemeen-
  Schap schimmige gedaanten
  In lange lederen jassen
  In de heilloze portieken
  Twijfelachtig oorlogs-
  Verleden - maar als je ons
  Nou vraagt wat heeft dit
  Te betekenen? luidt het
  Antwoord: Al sla je ons
  Dood! We hebben 't als
  Orakel al moeilijk genoeg
  En het eind is zoek als we
  De boel óók nog es een keer
  Uit moeten gaan leggen... more »

 • POEM WHILE WAITING

  You're sitting deep in thought
  Time drags on at snail's pace
  Far away an exhaust roars
  Singing voices penetrate a wall

  The clock's hands crawl oh so slow
  You vainly search for a cigarette
  You read an old gossip weekly
  Two whales returned to sea

  You hear water hissing in their pipes
  Laughter rising from the gardens
  Twilight creeps into the bushes
  Behind the wallpaper shuffling goes on

  You think of a lost love
  A shudder runs down your spine
  In the street a dog starts barking
  Someone fiddles at the door

  You wait like rooted to the spot
  You grit your teeth
  There's cold sweat in your hands
  You look through the window in a daze

  You count the drops on the glasspanes
  You count the boards of the floor
  You dearly want to get outside
  The walls creep up on you

  Your tongue licks your dry lips
  Your heart is leaping into your mouth
  All of a sudden you need to shit
  The toilet has no light... more »

 • ROTTERDAMSE KOST

  Waar de natie
  bietjes eet

  bikt Rotterdam
  z'n kroten

  Vandaar dat hier
  de krotenkoker

  heerst waar elders
  in den lande

  de zakkenwasser
  prevaleert  De fricandel
  is al sinds

  jaar en dag
  de favoriete

  doodsoorzaak
  in Rotterdam

  en dat woue we
  graag zo houe

  omdat het anders
  kankeren wordt  In proletarisch
  Rotterdam

  gold uierboord
  als godenspijs

  waarvoor men met
  een pannetje

  bij de slager in
  de rij stond

  maar als slacht-
  afval in feite

  voor de varkens
  was bestemd  Azzie niet vreet
  ga je dood, wist O-

  poe Herfst (106) al
  vóór ze geboren werd

  Azzie 't wel doet
  óók, dient daar voor

  de goede orde nog
  aan toegevoegd  De kapsalon
  - zowel de grote

  als de kleine -
  komt oorspronkelijk

  uit Rotterdam
  Het is een ultra-

  vette hap waar een
  hond geen brood

  van lust maar een
  Turk wel páp  Rotterdamse kost
  is voor een buiten-

  staander niet te
  knagen en alleen

  de sterkste magen
  kunnen hem of haar

  zonder gevaar voor
  brandend zuur of

  darmkatarrh ver-
  dragen - de Rotter-

  dammer is erop ge-
  maakt en zal hóóg-

  uit om de tomaten-
  ketchup vragen  Snert-met-drijfijs
  Sterf-op-straat-wors

  Steak-de-moord
  en kapsalon

  Nazi Goering
  Neukpatronen

  Kroten kaantjes
  Uierboord - ziedaar

  de Rotterdamse
  keuken met

  de complimenten
  van de kok

  Da's die Bolle
  met die badmuts

  en dat maffe
  schortje voor  Krijgie dáár de
  schijterij van -

  ál dat gekook
  voor die tv!

  Straks is ieder-
  een hier chef

  waar niemand
  van de honger

  nog ontlasting
  heeft  Kanen knagen
  hooien grazen

  schaften makken
  pruimen prakken

  bunkeren bikken
  happen slikken

  haggelen snaaien
  lossen en laaien

  Rotterdammers
  doen het gaarne

  zolang het maar
  géén tafelen wordt  ‘Rotterdam
  is een stad

  waar gewerkt
  moet worden

  en van vreem-
  de praktijken

  zijn we hier
  niet gediend'

  merkte de ka-
  nenbraaier op... more »

 • SAKSENSCHEMER

  In het hart van Nedersaksen
  Leefde eens een schemerlamp
  Die het lot niet af wou wachten
  En een greep deed naar de macht

  Na een week vol moord en doodslag
  In de straten van de stad
  Bezette hij met z'n trawanten
  Elk strategisch stopcontact

  Hij nagelde een lijst met eisen
  Aan de poort van 't G.E.B.
  En verhief zichzelf tot Leider
  Der Gemene Volks Partij

  Elke dag hield hij een rede
  Over de rechten van het licht
  In het teken van de vrede
  En het kader van de plicht

  Tot besluit van iedere toespraak
  Steevast op het hele uur
  Ging ter lering en vermaak een
  Stel notabelen tegen de muur

  In het verre Oppersaksen
  Zetel van het Staatsgezag
  Moest men ernstig prakkedenken
  Waar Nedersaksen ook weer lag?

  Toen men op een oude landkaart
  De juiste ligging had bepaald
  Bleek de animo tot handelen
  Tot een minimum gedaald

  Voor de plaatselijke notabélen
  Mogelijk een hard gelag, maar
  Niemand wou z'n nek uitsteken
  Voor de pishoek van het land

  Nedersaksen kon ontploffen
  Met die schemerlamp erbij
  Liever nog vandaag dan morgen
  Was men 't hele zoodje kwijt

  Zo viel het hart Van Nedersaksen
  De Gemene Volks Partij ten prooi
  En werd haar Leider zó notabel
  Dat men hem de lamp uitschoot

  Dat betekende de doodsteek
  Voor de rechten van het licht
  Want zonder lichtend voorbeeld
  Verzinkt het hart in plicht... more »

 • SAXONIAN TWILIGHT

  In Lower Saxonia central
  There once lived a floor lamp
  It was tired of awaiting fate
  And made a bid for power

  After a week of kill and murder
  In the streets across the town
  His mates and himself took
  Control of all vital sockets

  He nailed a breakdown of demands
  On the Energy Board's entry
  And elected himself Leader
  Of the Common People's Party

  Each day he addressed the masses
  Concerning rights of lights
  In the context of one's duties
  And of putting an end to fights

  Once his speeches came to a close
  Always at the stroke of ten
  Against the wall he lined
  A group of high and mighty men

  Way down in High Saxonia
  Seat of the country's ruling class
  They wondered where the heck
  Lower Saxonia was

  When an old map gave the answer
  And the border marked to a T
  The zest for intervening
  Turned into a let it be

  Much to the displeasure
  Of those high and mighty men
  No selfrespecting official
  Desired carrying the can

  Lower Saxony and its floor lamp
  Might blow up for all they cared
  Preferably right this very minute
  Just to be rid of the hullabaloo

  So the very heart of Lower Saxony
  Fell prey to the Common People's Party
  Its leader becoming high and mighty
  Got his light dimmed overnightly

  Which dealt a fatal blow
  To the rights of the lights
  For without a shining example
  The heart gets stuck in duties ample... more »

 • THE HUMOUR OF THE ROMANS

  That the Romans
  Especially the more
  Affluent circles
  Had their own brand
  Of humour may be
  Gathered from one
  Of their emperors
  Who had his party-
  Guests beset by
  Lions and tigers
  That had been robbed
  Of claws and teeth
  But nevertheless
  Succeeded in causing
  Widespread panic
  Only to present
  Them later at their
  Respective homes
  With their grave-
  Stones complete
  With date of death
  And epitaph ‑ maybe
  Not particularly
  Sensitive but all
  The more effective
  As most of them
  Never set foot in
  The palace again
  And rightly so
  As thes would sure-
  ly have paid with
  Their lives and not
  In a quick and easy
  Manner but rather
  In a way more attuned
  To the emperor's
  Sense of humour ‑ so
  Forget your simple
  Hanging or beheading
  Or poisoning or
  Burning as you were
  More likely to end
  Up digging the sights
  Of Rome upside down
  From a cross with
  Your insides on a
  Plate under your
  Nose ‑ a Rome that
  Might even be set
  On fire to heighten
  The overall effect
  But without the
  Right of appeal or
  Of taking the 5th
  Amendment as your
  Roman emperors and
  Despots ‑ however
  Civilised they might
  Be ‑ never heard
  Of any such crap
  Which didn't mean
  That you weren't
  Allowed to laugh
  In fact you more
  Or less had to and
  If by any chance
  You failed to see
  The fun of it you
  Stood a fat chance
  Of being thrown
  To the lions your-
  Self or put to use
  As festive fire-
  Works with a bunch
  Of early christians
  At one of the many
  Garden parties at
  The palace for one
  Could not deny
  That the Romans
  Especially the more
  Affluent circles
  Had their own brand
  Of humour and there
  Sure was done a lot
  Of laughing in An-
  Tiquity ‑ at times
  It could be heard
  From far ringing
  Out over the moaning
  And the crying of
  The tortured and
  The dying and who
  O who has no regrets
  Of having had to
  Miss it all due to
  Fate and lousy timing... more »

 • THE RING DER KRIBELUNGEN

  Goering had a taste for rings
  He wore two around each finger
  He wore rings around his toes
  As well as one around his dick

  This last one being a personal gift
  From none other than der Fuehrer
  A ring with old germanic runes
  The Ring der Kribelungen which

  According to the legend had once
  Encircled Wotan's prick but as
  Often in the case of legends this
  One too was probably concocted

  In that shady `fin-de-siecle'
  By some fruitcake of the Romantic
  School ‑ with which the German
  Landscape used to be so richly

  Strewn ‑ to serve the ideologists
  Of Blood and Soil and other
  Dregs from the cesspool of Mi-
  Tropa and The Greater German

  Balkan Grill & Crematorial Band
  Conducted by the Devil Himself
  Complete with brakes and accele-
  Rator and the Iron Cross First

  Class pinned to his chest with-
  In sight of the Evil Eye - yes
  Goering had a taste for rings
  Rings of gold and precious stones

  Rings cut out of marrow and bone
  And rings with old germanic runes
  Such as the Ring der Kribelungen
  Round his dick which he'd only

  Manage to get up in case of
  Sharply falling morphine rates
  - both for ampules and for pills -
  For that would really turn him on

  a different light
  who liked the
  heads at dawn bv

  And show him in
  As a genial man
  Chopping off of
  Whiteclad henchmen with an axe... more »

 • THE UNICORN'S FATE

  The unicorn's fate
  Isn't hard to explain

  When Noah cast off
  The Unicorn came too late

  From a mountaintop
  The beast and its mate

  Saw the Ark going down
  Neath the thundering waves... more »

 • TO ARI

  Darling Ari
  Don't get scared

  The world is round
  Tho looking flat

  Man may be good
  Man may be bad

  But in the end
  We're just as dead

  The longer you live
  The shorter it lasts

  From the waters you came
  Thru flames you will pass

  Therefore darling Ari
  Don't get scared

  The world's spinning round
  And it couldn't care less... more »

 • VOOR ARI

  Lieve Ari
  Wees niet bang

  De wereld is rond
  en dat istie al lang

  De mensen zijn goed
  De mensen zijn slecht

  Maar ze gaan allen
  dezelfde weg

  Hoe langer je leeft
  hoe korter het duurt

  Je komt uit het water
  en gaat door het vuur

  Daarom lieve Ari
  Wees niet bang

  De wereld draait rond
  en dat doettie nog lang... more »