Kalimo Abednigo Pitso Biography

Ke hlahetse motsaneng o monyeyane oa Thoteng ea Moli motse moholo Maseru Lesotho, Batsoali ba ka ke mofu Masilo 'me oa ka ea ntseng a phela ke 'Maneo Pitso.Ke lakatsa ho leboha mesuoe hlooho ea sekolo sa heso sa Machekoaneng Primary School ka ho nketsa monna.Nka lebala 'm'e Mpho Nau, Mabahlakoana Sehlooho, 'Mabaloisane Mohapi le ba bang joang.Ke boetse ke leboha moholoane oa ka ea seng a sa phele e leng Neo Pitso, khaitseli ea ka Ntahli Pitso le moena ua ka Ts'epo Pitso ka ts'ehetso ea bona.Ho tloha bongoaneng ke rata ho ngola haholo hape ke rata le ho bala.
Hona joale ke lula makhooeng lefats'eng la Germiston naheng ea South Africa.
Lebitso la buka ea ka ke

LERUMO LA KABELOA MANONG

Mona ke loana ntoa ea leleme