• महाविद्यालये नंदुरबारातली

  सुटली ती शाळा केव्हाची
  आलो मी महाविद्यालयात
  मन लागत नाही कोणाचे
  येथे अभ्यासात ||१||... more »

 • सर्परानी

  नाही पाहिले भय कधी नेत्री तुझ्या
  नाही दिसले भय त्या चेहऱ्यावर
  हरवून गेले सर्व भय मनातील माझ्या
  जेव्हा फेकला सहज तो साप उचलून सूपावर ।।१।।... more »