• DEIREADH NA LÍNE

  Ní raghaidh sé ort níos mó,
  an gúna scoilte dlúthlecraiceann
  a bheachtaigh, dar leat,
  aistriú do cholainne néata
  go dtí a cló cruinn lánbhaineann;
  ní raghaidh sé ort níos mó.

  Líonann an leoithne a chruth tréigthe
  ar an líne scaoilte lasmuigh,
  aimsíonn cuair agus ingir
  ná baineann led chabhail tréasach níos mó
  ó d'iompaigh isteach is amach id choinne
  nuair a scar mar a bheadh cnáimhín súgach éin
  cuas na gcnámh féd choim.

  Tá sciorta fada fairsing
  ag slaparnach led cholpaí ata
  is giorranáil sa teas neamhchoiteann ort;
  scaoileann tú cnaipe in uachtar do bhlúis
  mar a bheadh béal úr in aice do chín
  ag diúl an mhaith ón aer máguaird,
  ag alpadh do chandam ocsaigine.

  Ólann tú uisce
  amhail is gurb shin é anois
  do dhúil is gur bheag leat
  mil a shú tré phóireanna leata do chnis;
  tá t'aire chomh caol le hinchinn éisc órga
  a dhearmadann iontais a chruinne gloine
  le gach buille dá eireaball.

  Le gach cor de chois is láimh,
  dearmadann tú, is dóigh liom,
  gur ann dom, ag snámh leat
  tré leamhaer na cisteanach
  mar a bheadh bairillí ola
  sa tslí ort. Is an corp mar ghéis
  im cheann dar thug mo chroí

  a ghean síoraí, ní chuirfidh tú
  ort níos mó, aintiarnas mo shúl
  a leag crios caol crua ar do ghéaga móra,
  chomh dlúth le nasc is cuing an phósta,
  ní chuirfidh tú ort arís,
  ní ligfidh tú ort níos mó.... more »

 • DOWN THE LINE

  Down the Line

  In the silence before the train,
  she stands on the unsheltered platform,
  her mind brittle as porcelain,
  nerves tight as a fist.

  In a shoulderbag,
  amongst all her scented things,
  there are memories
  of unclouded summers,
  of nights loud with fairground noise,
  a jukebox throbbing
  its catchcries of love,
  the air heavy with cigarette smoke,
  the smell of oil and sweat,
  freckled weather
  when she walked the prom,
  a tang of seaweed on her skin,
  slim as an hourglass,
  bright as a fallen angel.

  She straightens her back
  and the world moves under her
  as the train grinds its teeth
  and fists its way
  into the station.

  In another town down the line
  there's a man
  who'll comb the grey from her hair,
  who'll keep the heaviness of time
  from her mind, and from her waist,
  a man she's never met
  who'll slow her violent heartbeat.... more »

 • END OF THE LINE

  It won't do you anymore,
  the slit skintight dress
  that measured in your eyes only
  the change in your girlish figure
  to its full womansize,
  it won't do you anymore.

  A light breeze plays with its empty shape
  on the loose clothesline outside,
  finding curves and straight lines
  that have nothing to do
  with your treacherous body
  since it turned insideout against you,
  when the secret hollow under your waist
  split like a wishbone.

  The long dress
  laps at your swollen calves
  and you're short of breath
  in the unusual heat;
  you open the top button of your blouse
  as if there was a mouth at your breast
  sucking the good from the air,
  devouring your share of oxygen.

  You drink water
  as though it's your element
  and you'd think nothing of inhaling honey
  through your wide-open pores;
  your attention is fickle as a goldfish
  as he forgets the wonders of his glazed world
  with every flick of his tail.

  Every time you move,
  you forget, I think, I'm there,
  as you swim through the dull kitchen air
  like there were barrels of oil
  in your way. And that swan-like body
  in my head to which my heart
  gave in forever and a day,

  you won't put it on anymore,
  the tyranny of my eyes
  that held your growing body
  tight as the ties of marriage,
  it won't do you anymore,
  you won't put it on again.... more »

 • GRAMADACH

  Níor tháinig do chaint leat fós,
  ná níl aon chorrabhuais
  ina thaobh san ort.
  Cuireann briathra sna trithí tú,
  is an modh ordaitheach,
  ní mór ná go dtachtann le greann.
  Dúisigh. Codail. Dein. Ná dein. Bí …

  Tá do bhéarlagar féin agat,
  réamhurlabhra a thuigfeadh dúramán
  nó an teangeolaí féin le haimsir.
  Straois. Strainc. Scread.
  Gnúsacht. Meánfach. Tost
  gur léir don uile a bhrí uilíoch.

  Tán tú chun deiridh
  de réir chairteacha na ndochtúirí,
  na saineolaithe linbh leanbaí.
  Ach má thugann tú leat,
  mar is baolach go dtabharfaidh,
  oiread focal is 'tá rialacha graiméar
  i leabharlanna an Ghúim

  ní déarfaidh tú aon ní
  gur fiú aon ní in aon chor é
  thar an méid a d'fhoghlaimís
  in aragal na broinne,
  poncaíocht do gháire droim ar ais,
  díochlaonadh na fearthainne id dheoir.... more »

 • GRAMMAR

  You can't talk yet, and you're not
  too put out about that.
  Words send you into convulsions,
  especially verbs - the Imperative Mood
  is the funniest thing you've ever heard.
  Wake up. Go asleep. Do. Don't. Be.

  You have your own lingo
  any fool could understand,
  even a linguist, given time.
  Grin. Yowl. Gurn.
  Yawn. Grunt. Silence
  that makes perfect
  sense to everyone.

  You're behind schedule
  according to doctors' charts,
  the childish child experts.
  But if you learn, and I'm afraid you will,
  as many words as there are rules of grammar
  in the libraries of An Gúm

  you won't say a blessed thing
  worth anything more
  than what you've already learned
  in the womb's elocution room,
  the punctuation of laughter back to front,
  the declension of rain into tears.... more »

 • HEREDITY

  There's no denying
  the blood that goes through me
  from my mother's side,
  leaving one snarled tooth
  in the roof of my mouth,
  an itching-post in the field
  of my thoughts, an ogham stone
  that shouts me down
  with its unintelligible alphabet.

  I put my swollen thumb
  under the tooth of knowledge,
  and the stone speaks up
  from the underworld of my thoughts:
  You were always a black sheep
  like all belonging to you,
  hard words like grains of sand
  in the corner of an eyelid
  shut tight as an oyster.

  When a blade of light
  prises it open,
  there's a tooth askew
  in my son's mouth.
  It shines like a pearl
  in his perfectly crooked smile.... more »

 • IARNRÓD

  Iarnród

  Sa chiúnas roimh theacht na traenach
  seasann sí ar an ardán lom,
  a meabhair chomh briosc le poirceallán,
  néaróga chomh teann le dorn iata.

  I mála ascaille
  lena giúirléidí cumhra,
  tá cuimhní fada
  ar shamhraití gan scamall,
  oícheanta lán de challán aonaigh,
  de cheolta Wurlitzer
  ag tonnadh manaí grá ar a cluasa,
  an t-aer ramhar le toit,
  le boladh íle is allais,
  aimsir bhreicneach
  nuair a shiúladh sí an tsráid,
  mus feamainne ar a craiceann órtha,
  chomh seang le horláiste,
  chomh drithleach
  le haingeal tite.

  Díríonn sí a drom
  is critheann an domhan féna sála
  nuair a bhrúnn an traein dorn iarainn
  le gíoscán fiacal
  isteach i ngabhal an stáisiúin.

  I mbaile nua fan na slí, tá fear
  a chíorfaidh an liath dá gruaig,
  a choimeádfaidh spadántacht na mblian
  óna meabhair is óna com,
  fear eile fós a chiúineoidh
  greadadh glórach a croí.... more »

 • OIDHREACHT

  Ní féidir é a bhogadh,
  an braon fola a doirteadh
  ó thaobh mo mháthar ionam,
  a d'fhág starrfhiacail chlaon
  im charball uachtair,
  bollán tochais i ngort
  mo mharana, oghamchloch
  a bhodhraíonn m'aigne
  lena haibítir bhalbh.

  Cuirim ordóg ramhar
  fé fhiacail an fheasa
  is labhrann an gallán
  as íochtar comhfheasa amach:
  Cúl le cine, cúl le cine
  mar is dual cine ded shórt,
  focail chomh crua
  le gráinne gainimhe
  fé chaipín súile
  atá iata chomh dlúth
  le sliogán oisre.

  Nuair a osclaíonn
  scian an tsolais
  a bhéal ar maidin,
  tá fiacail ar sceabha
  i ndrad mo mhic,
  agus gléas chomh hard
  le niamh an phéarla
  ar a gháire neamhfhoirfe gan teimheal.... more »

 • ON BEING LEFT

  When you're not here,
  milk turns sour in the fridge,
  the toaster burns the last piece
  of bread deliberately,
  the phone is struck dumb,
  and the postman dies
  on his way to the house.

  Mormons and Jehovah's Witnesses,
  the minister and the parish priest,
  the Avon lady and the Amway man
  gang outside my door
  to lambast my blasted soul.
  Even Batman couldn't save me.

  Terrorists and murderers,
  clampers and tax inspectors
  crowd the backyard,
  pounding on locked windows,
  yelling my secrets at the top of their voices
  for the benefit of eavesdropping neighbours;
  my criminal sins and sinful crimes
  are a surprise to no one.

  In the cowering dumb dark inside,
  I hug your scent from cold sheets;
  I reach for Cúchulainn's hurley
  under the battlefurious
  lumpy mattress.... more »

 • TRÉIGTHE

  Nuair a bhíonn tú as baile
  géaraíonn bainne úr sa chuisneoir,
  dónn tósta uaidh féin,
  balbhaíonn an guthán
  is cailltear fear an phoist
  ar a shlí chun an tí.

  Cruinníonn Mormanaigh is Finnéithe Jehovah,
  an minister is an sagart paróiste,
  bean Avon is fear Amway
  le chéile ar lic an dorais
  chun m'anam damanta a dhamnú.
  Ní fhéadfadh Batman mé a shlánú.

  Plódaíonn sceimhlitheoirí is murdaróirí,
  maoir tráchta is cigirí cánach sa chlós
  ag pleancadh ar an bhfuinneog iata,
  ag sceitheadh mo rún os ard
  leis na comharsain chúiléistitheacha;
  ní chuireann mo pheacaí coiriúla
  ná mo choireanna peacúla
  aon iontas ar éinne.

  Sa doircheacht mheata bhalbh istigh
  fáiscim do chumhracht
  as bráillín fhuar,
  cuardaím camán Chúchulainn
  fén dtocht riastrach
  cnapánach.... more »