• ACCIDENTS IN THE PERCEPTION OF TIME

  Modes of perception: between channels:
  Wordless days, years, periods.
  Centuries of drawing with black lead, or burnt sienna on the rock.
  Restless scratches. Silhouettes of clumsy figures.
  A tangle of lines (animals in motion).
  Millennia of the word: winding of words around the body, lashing,
  silhouettes of clumsy sentences. Space behind them.
  Muting: and a surge of noisy images. Unravel. Span.
  Look like you understand.
  A hand for joy: draw.
  A hand.
  A hand: survive, kill.
  A mouth for the voice (play, cheat). Open. For someone else.
  Like with like (Picasso in the cave). And bridges!
  For yourself. For someone else.... more »

 • ANAMNÉZA

  Otec zomrel v 37 rokoch na chorobu srdca,
  matka žije, syn zdravý, anamnéza
  z psychiatrického hľadiska
  bezvýznamná.
  Bežné detské choroby,
  nelieči sa, lieky neberie,
  pred siedmimi rokmi operácia brucha:
  vnútorné zranenie po bodnutí nožom.
  V slobodnom povolaní. Inak čašníčka.
  Žije sama, t. č. na ubytovni, fajčí 10 cigariet denne,
  pije 2-3 litre vína za týždeň.
  Na svitaní ju susedka našla
  na balkóne polonahú
  vyklonenú cez zábradlie.
  Kričala, že konečne nastal čas.
  Je pri vedomí,
  kontaktná,
  dezorientovaná,
  používa vulgarizmy.
  Po 14 dňoch hospitalizácie
  stabilizovaná, nálada prejasnená,
  výborne odpovedá na liečbu.
  Dnes ráno prepustená
  do ambulantnej
  starostlivosti.... more »

 • BACK

  Everything seems ok.
  Rabbis study in the Lublin yeshiva again
  even if the Jewish Quarter
  is still razed to the ground.
  Trains leave just about on time.
  We can rely on tannoys or taxis turning up
  and underground passages cave
  in only once every hundred years.

  The smelly couchette only slightly gave me the boke
  and looking at the wizened
  hulking sleeping cars with curtains
  I'm even happy.
  I sit opposite a Girl Scout
  in a nylon skirt. A steam iron
  has left its footprint of fine dots
  clearly on her haunch.

  Dozing off, I can't make out
  whether sometimes just behind my back
  a bulging bottom has plonked down on the bench
  or the train at long last has begun to move.
  The only thing that gets to me
  is the storks that really nest on chimneys
  or on tall poles
  exactly as in fairy tales.... more »

 • CASE HISTORY

  Father died aged 37 from heart disease,
  mother living, son healthy,
  psychiatric history
  insignificant.
  Common childhood illnesses,
  no current treatment or medication,
  stomach operation seven years ago:
  internal injuries following stab wound.
  Works as a freelancer, also a waitress.
  Lives alone, in a hostel, smokes 10 cigarettes a day,
  drinks 3 - 4 bottles of wine a week.
  Found by a neighbour at dawn
  on a balcony, half-naked
  leaning over the railing
  shouting that at last the time had come.
  She is conscious,
  capable of communicating,
  disorientated,
  using obscenities.
  After 14 days of hospitalisation
  stabilised, mood lightened,
  response to medication excellent.
  This morning released
  to outpatient
  care.... more »

 • FOTOGRAFIE

  1
  Krajina - mapa.
  Domy rozmetané po okolí
  alebo celkom spláchnuté,
  zvyšky námestí,
  križovatky s dokonalým povrchom,
  dôkladne vykreslenými pruhmi,
  čierna-biela,
  ani stopy po krvi,
  opustená stavebnica,
  len cesta sa vpíja do blata,
  alebo blato oblizuje cestu.

  Chlapčiatko stratilo záujem,
  loptou už dribluje na inom ihrisku.  2
  Tisíce pramienkov, bystriny, prítoky
  bežia po skalách, mohutnejú,
  napredujú, hučia,
  a ak sa potkneš,
  najskôr ťa obídu ako okruhliak,
  dokonca niekto zastane, zahatá prúd,
  ďalší už preskočia, potiahnu,
  prejdú po,
  podupú -

  o čosi ďalej,
  šikmo dolu,
  v červenej páľave
  jediná kvapka skĺzne trubicou,
  dopadne na kameň, odskočí, zasyčí,
  zvyšné sa vyparia po ceste -

  drsný a suchý
  jazýček
  oblizne mi ruku:

  ešte.  3
  Niekde na okraji vnímania
  sa litosferické dosky
  na sekundu pohnú,
  chrbát sa vystiera,
  stavce praskajú,
  posunie sa zem,
  obryňa zazíva,
  a čo do útrob napadá,
  to bez váhania strávi.  4
  Krajina - pohľadnica.
  Kontajnery, škatule,
  vrcholky domov zaryté v hline.
  V obrovských prasklinách chodníkov
  čelia nájazdom zberačov už iba dosky,
  papiere a tehly.
  Na prázdnom priestranstve ostali dva stromy.
  Nebeský pokoj
  - alebo takmer nebeský -
  na katedrále bez veží
  sa trosky stále ježia ako vlasy.  5
  Sme hodinári.
  Ja a môj malý syn.
  Má dva budíky. Vraví:
  Chcem, aby tieto budíky
  boli vedľa seba.
  Tento bude Vedľa
  a tento Seba.

  Tvoriť svet zo slov.
  Z ničoho:  6
  Krajina - kulisa.
  Kedysi honosné budovy,
  paláce modernity,
  vysoká železničná centrála
  s povybíjanými oknami,
  stanica, hotel, obchodný dom,
  nemocnica, na kopci vila,
  obďaleč sídliská,
  kartóny, betón, sklo,
  popraskaný brizolit,
  sadnuté múry, nánosy nečistôt,
  kostry miest v priveľkom priestore.
  A hordy vandalov
  na nízkych koníkoch
  obsadzujú vzdialené pobrežia,
  veď je kam putovať,
  stále je čo jesť,
  a všetko staré sa predsa dá
  dohľadať v archívoch,
  ale kto by to už hľadal.  7
  Nie všetko je márne.
  Občas sa tráva zachveje,
  riasy sa zdvihnú a poodhalia pohľad.
  Dívaš sa na mňa. Vidíš ma.
  Dnes sa mi vlasy nezosypú do čela,
  frontálny záber nezruší rýchly strih,
  neschovám sa zase za monitor,
  dnes spočinieme na osi našich pohľadov
  vo výške očí
  (netreba vždy chcieť dôjsť až do neba)
  a prenesieme pohľad sponad stola
  vedľa,
  do spálne alebo na koberec.  8
  Sliznice, klky, tkanivá, bunky, cytoplazma,
  vlákenká, zriasené zhluky
  - šmahom ruky rozvrátený svet.
  Podstata zostáva nemenná:
  jeden organizmus pohlcuje iný,
  vystaví paláce na jeho základoch.
  Hemoragický šok, štúdium obsahu nočníka,
  vonkajšie príznaky, vpadnuté oči, sucho v ústach,
  malátnosť. Mdlý úsmev. Bez úsmevu.
  Alebo celkom bez príznakov:
  náhly pád zo schodov priamo do kómy.
  Potrhaná, porezaná, rozškrabaná
  pokožka aspoň dovoľuje sledovať
  proces hojenia.
  Nepočujem, či sa mi vnútri trhajú vlhké nitky.
  V panike pozorujem kožu.
  Musí predsa odrážať, čo sa deje dnu!
  No mikrosvetu odpovie makrosvet.
  Ďalšie mestá sa kdesi v diaľke
  s dunením a bez odporu zrútili.  9
  Vinieme sa k sebe v starom dome,
  keď ním otriasajú stavebné práce v podkroví.
  Skrývame sa za dvojité sklá a hrubé múry,
  pod stropom, čo nadnáša už iba preteplený vzduch.
  Detskú postieľku sme prirazili k našej,
  aby sme sa cítili bezpečnejšie,
  kým vietor kmáše
  otvorenú strechu a kým ju slnko bieli
  ako trepanovanú lebku už storočia mŕtveho pacienta.  10
  Spíš. Prach na nábytku sa ani nepohne.
  Parkety nevŕzgajú.
  Aj náš syn ešte spí.
  Len na stenách, medzi hračkami,
  v knižnici aj pod kredencom,
  v kúpeľni za práčkou,
  vedľa pohovky a na okennom ráme
  zúrivo, neúprosne tikajú jeho hodiny.... more »

 • IN TIDES

  They simply came out of the woods.
  As a herd, slowly,
  they made their way to the city,
  hooves clopping
  on asphalt.
  Traffic parted
  as cars pulled over
  to the side of the road.

  Roes and does
  headed for the suburbs
  kneeling in front of gates,
  on lawns.
  Folding down their bodies
  on pavements, on roadways,
  at crossroads.
  They bleat at us monotonously,
  but baulk
  when we reach
  to stroke their heads.

  Every day
  new and novel species
  appear, get used to us.
  They approach us,
  look us in the eye,
  lead us out to sea.

  Without fear
  together
  we stop breathing.... more »

 • LETO NEODCHÁDZA

  Leto neodchádza, zostáva ako zápal na vydýchaných cestách,
  teplý kameň, ani stopy po krokoch (a predsa vlhký vzduch):
  rany sa nehoja, rovnaký pohyb každé popoludnie - rukou si
  z očí zotrieť prach a olej z rozohriatych kolies. Október.

  Ani nie návrat: trvanie v štrbinách, mesto si nepamätá,
  nechceš si ani ty: stŕpnuté chodidlá, popraskané ruky, prečo si nepriznať -
  úžina, pasáž, spoza rohu sa namiesto (istej) spomienky vynorí
  ulica. Ďalšia. Rovnaká.

  A na peróne šialenec, načisto opustený
  (nikto sa ho už neľaká), prestupná stanica Réaumur-Sébastopol:
  na samom vrchu spí človek v ponožkách,
  z jednej mu trčí obväz, no iba málokto si trúfne zakryť nos.

  Za oknom bez roliet sa ktosi opíja,
  celkom sám, za oknom s roletou si premaľúvam tvár,
  nevetrám, potichu vzývam telefón,
  až napokon zaspím.... more »

 • METEOR

  Pripravili sme ti strašnú smrť.
  Nechali sme ťa klbčiť sa so šelmami.
  Mysleli sme si, že si jednou z nich.
  Dovolili sme ti skrížiť
  mliečne zuby s ihličkami,
  lastúry mäkkých nechtov s pazúrmi.

  Naše predĺženie,
  ružová niť zauzlená v živom
  klbku chlpov, šliach
  a pružných kostí,
  uprostred umelého pralesa,
  ktorý treba trikrát denne zalievať,
  aby sa nezmenil na pustatinu,
  akou bol doteraz:

  pokojná, nenápadná chvíľa
  zauzlenia. Skok do ticha
  rytmizujú iba
  milióny cikád.

  Posledné úvahy šesťročného:
  Kto vystrihol slnko,
  aj keď páli,
  kto nám ho neúnavne
  ponad hlavy posúva?
  Kto si po oblohe púšťa meteory?
  Je svet taký, aký ho vidím?
  Som naozaj tým,
  kým si myslím, že som
  bol?... more »

 • METEOR

  We prepared a terrible death for you.
  We left you to brawl with wild beasts.
  We thought you were one of them.
  We let you parry fangs with milk teeth,
  claws with the shells of your soft fingernails.

  Our prolongation,
  pink thread tangled up in life
  a ball of hair, tendons
  and pliable bones.
  In the middle of a man-made
  rainforest in need of water three times a day
  so it won't alter in the wilderness
  from what it's been up to now.

  A calm unobtrusive moment
  of entanglements. A leap into silence
  only millions of cicadas
  rhythming.

  The last reflections of a six-year old:
  Who cuts off the sun
  even when it's burning,
  who never gets tired
  pushing it over our heads?
  Who drifts meteors
  across the sky?
  Is the world so, as I see it?
  Am I really
  who I think I
  was?... more »

 • NEHODY VNÍMANIA ČASU

  Režimy vnímania: medzi kanálmi.
  Bezslovné dni, roky, obdobia.
  Storočia kreslenia tuhou, pálenou sienou do skaly.
  Nepokojné vrypy. Obrysy nešikovných postáv.
  Spleť línií (zvierat v pohybe).
  Tísícročia slova: ovíjanie slov okolo tela, bičovanie tela,
  obrysy nešikovných viet. Priestor za nimi.
  Stíšenie... a nápor hlučných obrazov. Rozuzliť. Preklenúť.
  Tváriť sa chápavo.
  Ruka pre radosť: kresliť.
  Ruka.
  Ruka: prežiť, zabiť.
  Ústa pre hlas (hrať, klamať). Otvárať. Pre druhého.
  Rovnaké k rovnakému (Picasso v jaskyni). A mosty!
  Pre seba. Pre druhého.... more »

 • PHOTOGRAPHS

  1
  A landscape - a map.
  Houses scattered around
  or completely washed away,
  remnants of squares,
  intersections with perfect surfaces,
  carefully-drawn lanes,
  black-white,
  not a trace of blood,
  an abandoned construction set,
  only the road is absorbed by mud
  or mud licks the road.

  A little boy has lost interest,
  dribbling the ball on another playground.  2
  Thousands of springlets, streams, feeders
  run on the rocks, growing wider,
  advancing, roaring,
  and if you stumble,
  first they go round you like a pebble,
  someone stops, dams the stream,
  other ones leap over, pull,
  walk on,
  trample -

  a bit further,
  down aslant,
  in the red heat
  the only drop slides down the tube,
  falls on a stone, bounces off, sizzles,
  the rest evaporate by the way -

  a rough, dry
  little tongue
  licks my hand:

  more.  3
  Somewhere on the fringe of perception
  lithospheric plates
  move somewhat,
  the back straightens,
  vertebrae crack,
  the earth moves,
  the giantess yawns,
  and immediately digests
  all that falls inside.  4
  A landscape - a postcard.
  Containers, boxes,
  the noses of houses dug into the soil.
  In the giant pavement cracks
  invasions of scavengers are confronted with only boards,
  papers and bricks.
  On an empty ground two trees remained.
  Celestial peace
  - or almost celestial -
  on the cathedral without towers
  ruins rise up like hairs standing on end .  5
  We are watchmakers.
  Me and my little son.
  He has two alarm clocks. He says:
  I want these two alarm clocks
  to be next to each other.
  This one will be Next to
  and this one Each other.

  Create the world from words.
  From nothing:  6
  A landscape - scenery.
  Once magnificent buildings,
  palaces of modernism,
  tall railway headquarters
  with all their windows smashed,
  a station, a hotel, a department store,
  a hospital, a villa on the hill,
  nearby, housing estates,
  cardboards, concrete, glass,
  cracked stucco,
  sagging walls, layers of dirt,
  skeletons of cities in too vast a space.
  And hordes of vandals
  on short-legged horses
  occupy distant shores,
  there is still a place to travel to,
  things to eat
  and anything old can be
  looked up in archives
  but hardly anyone would do it.  7
  Not everything is in vain.
  Now and then grass trembles,
  lashes rise, revealing the gaze.
  You look at me. You see me.
  Today my hair won't fall over my face,
  a cut won't ruin the frontal image.
  I won't hide behind the screen again,
  today we'll rest on the axis of our looks
  at eye level
  (you needn't always wish to go as far as heaven)
  and move our gaze from above the table
  nearby,
  into the bedroom or onto the carpet.  8
  Mucous membranes, villi, tissue, cytoplasm,
  fibrils, folded clusters, geometrical figures,
  - a world ruined at a stroke.
  The substance remains constant:
  one organism absorbs another,
  building palaces on its foundations.
  A haemorrhagic shock, studying the contents of the chamber pot,
  external signs, sunken eyes, dry mouth,
  fatigue. A faint smile. Without a smile.
  Or without any symptoms:
  a sudden fall from the staircase right to coma.
  The torn, cut, scratched
  skin at least allows
  the healing process to be observed.
  I can't hear moist threads tear inside me.
  I observe the skin in panic.
  It must reflect what goes on inside!
  But macro world replies micro world.
  Somewhere in the distance other cities
  collapsed with rumbling or resistance.  9
  We are embracing each other in an old house,
  when it shakes with construction works in the loft.
  We hide behind double glazing and thick walls,
  under the ceiling held up by the warmed air.
  We pushed the cot close to our bed
  to feel safer,
  while the wind rattles
  the open roof and the sun whitens it
  like a trepanned skull of a patient dead for centuries.  10
  You sleep. The dust on the furniture doesn't stir.
  The parquet floor isn't squeaky.
  Our son still sleeps, too.
  Only on the walls, among the toys,
  in the bookcase and under the cupboard,
  in the bathroom behind the washing machine,
  next to the sofa and on the window frame
  his clock ticks fiercely, without mercy.... more »

 • SLAPOVÉ JAVY

  Jednoducho vyšli z lesa.
  Celé stádo pomaly
  vykročilo k mestu,
  kopýtka klopú
  na asfalt:
  autá sa rozostúpia,
  vylejú sa z ciest.

  Srny a srnce
  zamierili k domom,
  pokľaknú pred bránami,
  skladajú telá na trávniky,
  chodníky, vozovku
  i križovatky.
  Monotónne bľačia,
  no odvracajú hlavy,
  ak ich chce niekto pohladiť.

  Každý deň
  nové a nové druhy
  strácajú plachosť.
  Prichádzajú k nám,
  hľadia nám do očí,
  vedú nás k moru.

  Bez strachu
  spolu prestávame dýchať.... more »

 • SPÄŤ

  Všetko sa zdá byť v poriadku.
  V lublinskej ješive opäť študujú rabíni,
  hoci židovskú štvrť
  nechali zrovnanú so zemou.
  Vlaky chodia viac-menej načas.
  Dá sa spoliehať na hlásenia i na príchody taxíkov
  a podzemné chodby
  sa rúcajú len raz za sto rokov.

  Už mi takmer nevadia smradľavé kupé,
  a pri pohľade na pradávne
  mohutné lôžkové vozne so záclonkami
  sa dokonca poteším.
  Usadím sa oproti skautke
  v umelinovej sukni. Na boku sa jej
  črtá pečať naparovacej žehličky, vidno hrot
  i zreteľne vykreslené bodky.

  V polospánku už neviem rozlíšiť,
  či niekde za mojím chrbtom práve
  dosadá na lavicu obrovský zadok,
  alebo sa vlak začal konečne rozbiehať.
  Prekvapí ma iba to,
  že bociany skutočne hniezdia na komínoch
  alebo na vysokých stĺpoch,
  presne ako v rozprávkach.... more »

 • THE SUMMER IS NOT GOING AWAY

  The summer is not going away, it sticks around like an inflammation on stuffy roads
  warm stone, no trace of footsteps (and yet humidity in the air):
  wounds are not healing, the same movement every afternoon -wiping
  the dust from one's eyes and the oil from hot wheels. October.

  No way back either: continuance in crevices - the city doesn't remember,
  nor do you wish to: numb feet, chapped hands, why not admit -
  a straight, a passage, a street appearing around the corner instead of (a certain) memory
  Another one. The same one.

  And a mad man on the platform, completely desolate
  (no one is scared of him any more), change at Réaumur-Sébastopol:
  at the very top a man is sleeping in his socks,
  a bandage sticking out of one, but hardly anyone dares cover their nose.

  Behind the window without blinds, someone gets drunk,
  quite solitary, behind a window with a blind I redo my make-up,
  I don't air the place, I silently implore the telephone,
  till finally I fall asleep.... more »