• A REBÉTIKO FOR FRANS VAN HASSELT

  this morning I stood in the empty kitchen
  and cleared up things before I went away

  there was half a bottle of olive oil left and 1 lemon
  that is too much lemon

  yorgos the cat jumped on the sill
  and looked at me with amber-coloured eyes
  an odourous fish head is the sweetest
  the colours of the sky are the colours of the sea
  and the rain vaporises before meeting the street

  I didn't finish the retsina bottle
  I didn't clean the knife from Crete

  the bouzouki player sang: where does love go to when it disappears
  and I hummed along with the soft melody

  perhaps tonight Kim has gone dancing with that young man from the bar
  perhaps at full moon although Greeks don't care about that

  there was half a bottle of virgin olive oil left and 1 lemon
  that is too much lemon

  where does love go to when she disappears
  the gate does close the gateway not the look... more »

 • DE WET VAN BEHOUD VAN ENERGIE

  de dag ging open en de kamer was een slagveld
  glazen versplinterd en een omgevallen wijnfles
  de spiegel duizendvoud, de vaas met rozen
  een voltreffer die bloedend tussen kranten
  gordijnen losgescheurd, en de tv nog aan
  mijn bril in stukken naast de glazen tafel
  die, vreemd genoeg, nog heel was

  zwarte zwanen, groene zwanen
  wie gaat er mee naar elfenland varen
  elfenland is gesloten
  de sleutel is
  oh kijk, het werkwoord schreeuwen is gebroken, halve zinnen
  zijn diep in het tapijt getrapt
  of met een vinger op de ruit geschreven

  ik ga weg, hoor je me, en ik kom nooit meer terug
  als je niet opzij gaat, ga ik slaan, sla dan, je sloeg
  een gat
  ik zag ver door de opening de nacht
  in 1942, toen mijn vader fietste
  van Den Haag naar Eindhoven, ontweek de Duitse linies
  om zijn vrouw te kunnen zien
  een liefde voor een leven dat te kort was
  hij zat een kwarteeuw later aan haar bed, zij was nog jong, en stierf
  ik zie hun handen, in de dood verstrengeld
  haar ogen brekend onder zijn gezicht
  maar hoe hij thuiskwam in die winternacht
  in de bezetting, gevangen en geslagen
  en ondervraagd, we wisten later nooit
  of hij verrader of verraden was
  bijna zijn hele knokploeg werd gefusilleerd
  hij droeg het in zijn lichaam met zich mee
  in ruggenwervels, stukgebeukt, dezelfde diepe breuk

  die jij sloeg, die nacht

  de zilveren ketting viel tussen mijn kleren uit
  in een hoek van de gang lag de zilveren hanger
  die je bij Taurum speciaal had laten maken

  de relatie is stuk maar de liefde niet, zei mijn kind nuchter
  mijn liefde is nooit stuk, want
  "de criticus houdt van het gedicht over de rode beuk
  maar de dichter houdt van de rode beuk"

  vraag me wat je wilt, had ik gezegd
  ik kan alles weggeven, mijn halve hele koninkrijk, mijn lichaam
  alleen niet mijn talent, want dat heb ik te leen

  toen vroeg ik je, waar was je, en je schreeuwde urenlang
  toen vroeg ik, maar jij was er niet, jij was die nacht
  afwezig, maar de nacht was overal
  zoals bloed en zweet en braaksel en snot, en meer bloed

  als de situatie onhoudbaar wordt
  vallen de meeste mannen in slaap

  in de ochtend lag je in de kamer op de grond
  alsof de wereld draaide en in onschuld
  je de nieuwe dag dromend wou afwachten
  maar je droomde niet, je sliep
  toen wekte ik je, en zei, ga uit mij weg
  als ik niet veilig in mijn lichaam ben
  wordt de grammatica onsamenhangend
  verdwijnt het voegwoord tussen aarde, taal en bloed

  ga weg
  geef mij de sleutels terug van liefde en van angst
  wanneer ik zelf de breuk ben, ben ik heel

  en zo
  is mijn geschiedenis
  ook jouw geschiedenis

  ik ben in elkaar geslagen toen je boos was
  ik heb drie dagen met een hersenschudding op de grond gelegen, en Erzulie heeft voor mij gezorgd
  ik heb stil gewacht toen je schreeuwde, en ik moest angst en angst en angst
  ik brak twee ribben en ik ben verkracht
  en toen ik gisteren in Sarajevo was
  zag ik mijn bloed in spetters op het marmer
  dat men heeft aangebracht om helden te herdenken
  ik ben gemerkt, geslagen en gegeten
  en verbrand op elke plek waar hout groeit

  mijn woorden hield ik vast, ik zei je niets
  zulke mannen weten van lengte, niet van ruimte

  toen zei ik: een oud Haitiaans spreekwoord zegt
  Bay kou, bliye. Pote mak, sonje.
  wie slaat, vergeet, wie het merkteken draagt, onthoudt

  wie geweld toebrengt, verliest
  wie van geweldpleging de ontvanger is
  wordt niet geofferd, maar ontvangt de kracht van woede
  en behoudt die in het lichaam, draagt die mee

  dit is de wet van behoud van energie
  dit zijn de werkelijke wetenschappen

  ik ben een onuitputtelijke bron
  ik ben een lichaam, een reservoir van woede
  ik heb woede in ontvangst genomen
  omdat ik vrij ben en een vrouw en ruimte
  al die woede, dat is energie, dat wist je niet
  ik, dank je, ik heb energie voor eeuwen
  ik kan de wereld helemaal herschrijven
  in termen van liefde en van adem
  mijn stem reikt van Diotima tot heden
  en ik
  spreek hier
  "de criticus houdt van het gedicht over de rode beuk
  maar de dichter houdt van de rode beuk"

  en toen
  kwam Natasja binnen

  dezelfde, die de bronzen beelden
  van verkrachtingen gemaakt heeft en gedragen
  zij zegt, als er in Groningen een vrouw verkracht wordt
  laad ik een van mijn beelden in mijn busje
  en ga het 's nachts neerleggen op die plek
  dan zal ik er die nacht bij waken, zei ik terug
  en voorlezen hardop, de hele nacht

  Natasja droeg een van haar beelden binnen
  en zette dat voorzichtig op mijn werkblad
  een Venus van Antwerpen, brons, bekleed met kracht
  als de Nikè van Samothrace
  die van Athena's hand naar voren vliegt
  het Louvre in en uit

  en toen

  er zat een man op de Pont des Arts met een fles Moët&Chandon en twee kristallen glazen
  er zat een man voor de tempel te Kuala Lumpur, met kralensnoeren van geurende jasmijnbloesem, en stijve stelen roze lotus
  er liep een nachtzwarte man naar mij toe in Iowa Mall, de baby op de arm, zijn zoon van twee rende voor hem uit, zag mij, en riep Superman! Superman!
  er lag een man te slapen naast de highway op het asfalt, het hoofd op zijn versleten grijze rugzak, hij wist de weg niet, hij heette Dionysos
  soms stuurt hij nog een e-mail uit Egypte
  er zit een man te zingen in Montréal, hij ziet mij niet, hij zingt voor de godin
  er staat een man op de Leidsegracht, in 1968, die zijn hoofd geheimzinnig glimlachend naar mij toedraait
  we gaan wat drinken als hij met de boot in Heeg ligt
  er staat een scherpschutter bij Dupont Circle op de uitkijk
  maar waar ik ook ben, ik kom niet terug

  veel plekken ben ik de-godin-zij-dank vergeten
  maar de sneeuw ligt hoog in Boston
  en de kastanjes vallen hoorbaar in Dreuzy
  maar er zit een man op de Vismarkt met het hoofd in de handen, lang nadat ik daar voorbij gelopen ben

  en als Natasja terugkeert
  en mij hetzelfde beeld in chocolade brengt
  ditmaal levensgroot
  de borsten in de hand, biedt deze chocolade Venus
  de wereld chocolade lafenis

  en als Athena terugkeert
  - maar godinnen zijn altijd aanwezig, roep mij en ik ben er (ik ben er)

  en als ik terugkom en weer woon in dit gedicht

  landt de sonde op Titan en zendt haar stormen uit door de ether
  wiegen de meerminnen in de golf van Atjeh totdat de dalende zwevende lichamen oplossen in parels en eencelligen
  branden de vuren van de oorlog in Baghdad tot as en verstuiven
  en bloeit er één enkele bloem
  een madeliefje
  op de plek waar ik straks begraven word
  dit is mijn grootste geluk
  pushing up daisies... more »

 • EASTER

  Someone must be the witness
  and arise when the body can no longer take the sorrow.

  I arise in due course,
  just like he, without any effort,
  and depart from my past time
  until I arrive in my body,
  my lair, the bed my soul has selected for itself.
  The battlefield, the captivity,
  the merging which will be marked for death,
  so that what I want to have said will happen to us,
  namely, notably
  the love, the life,
  the singularity, the day-to-day boasting, that I love you
  and will wash up tonight
  all the plates, all the cups
  and all that's all holy.
  Thus it shall be.
  The clean dishes in the cupboard.
  The towels hanging on the radiator.
  The world at my feet,
  the dead in the ground.

  And somewhere, going to seed, blossoming,
  a new garden
  and fresh earth.... more »

 • EEN REBÉTIKO VOOR FRANS VAN HASSELT

  vanmorgen stond ik in de lege keuken
  en ruimde alles op voor ik vertrok

  er was nog een halve fles olijfolie en 1 citroen
  dat is teveel citroen

  yorgos de kat sprong op het kozijn
  en keek me aan met amberkleurige ogen
  een geurende vissenkop is de liefste
  de kleuren van de hemel zijn de kleuren van de zee
  en de regen verdampt voor ze de straat raakt

  ik dronk niet het retsina-flesje leeg
  ik waste niet het mes uit Kreta af

  de bouzoukispeler zong: waar gaat de liefde naartoe als die verdwijnt
  en ik neuriede het melodietje mee

  misschien is Kim vannacht gaan dansen met die jongen uit de bar
  misschien bij volle maan al geeft geen Griek daarom

  er was nog een halve fles virgin olijfolie en 1 citroen
  dat is teveel citroen

  waar gaat de liefde naartoe als ze verdwijnt
  het hek sluit wel de poort maar niet de blik... more »

 • EVANGELIE

  1
  In den beginne was het woord en het woord was gras. Blauwgras, van hier tot aan de Drakenbergen, veerkrachtig buigend als de langlopende golven van de diepzee. Goudgeel gras, van de Drakenbergen tot aan de Slavenbaai, knisperend als rijpe maïs met de hondsdagen. En van de Slavenbaai tot hier, waar ik sta, de rossige pluimen van het rooigras, hoog na de regens op de savanne. De jachtluipaard rust in het rooigras.


  2
  Wees gegroet, schoonheid,
  eb van de liefde,
  doodtij van het lichaam.

  Koel als de nacht in een vliegtuig,
  in en uit ademt de slaaptijd,
  nacht in de ramen, een blauwe, deinende
  donkerte en de luiken geopend.
  Boeing zweeft zacht, bijna op de bodem
  van rillend zeewater, diep duizelende vadems.
  Er wuift een hand langs een raampje
  met een ring van roze poliepen en pareloester.
  Koel is de reis, de oneindige tijd
  en de nacht leeft.

  Wees gegroet, schoonheid,
  verbrand, verstrooid, stof
  langs de wegkant.

  Warm als de kleuren rood van de aarde,
  vurig vruchtbaar met ijzer en leem,
  houtkleur en pijnhars, vlam
  uitgeblust langs de stoffige wegen
  ligt tussen twee ogen een windroos, precies
  bloeit een schotwond.

  Wees gegroet, schoonheid,
  wit en goud in de bruidskamer,
  koel en gecapitonneerd als een doodskist.
  Wees gegroet,
  lichaam in het rooigras.


  3
  De andere jachtluipaard / staat op van de rustplaats / en nadert.... more »

 • GOSPEL

  1
  In the beginning was the word and the word was grass. Bluegrass, from here to the Dragon Mountains, buoyantly bending like the long rolling waves of the deep sea. Golden grass, from the Dragon Mountains to Slave Bay, crackling like ripe corn during the dog days. And from Slave Bay up to here, where I stand, the ruddy plumes of the rooigras, tall after the rains on the savannah. The cheetah rests in the rooigras.


  2
  Hail thee, beauty,
  ebb tide of love,
  neap tide of the body.

  Cool as the night in an aeroplane,
  in and out breathes the sleep time,
  night in the windows, a blue, swaying
  darkness and the hatches open.
  Boeing sails softly, almost at the bottom
  of shivering sea water, deep reeling fathoms.
  A hand waves along a window
  with a ring of pink polyps and pearl oyster.
  Cool is the journey, the infinite time
  and the night is alive.

  Hail thee, beauty,
  burnt, scattered, dust
  along the roadside.

  Warm as the red colours of the earth,
  fiery fertile with iron and clay,
  wood colour and pine resin, flame,
  extinguished along the dusty roads
  a compass rose lies between two eyes precisely
  a bullet wound flowers.

  Hail thee, beauty,
  white and gold in the bridal room,
  cool and padded like a coffin.
  Hail thee,
  body in the rooigras.


  3
  The other cheetah / rises from the lair / and approaches.... more »

 • I will make you an epitaph that everyone will know by heart

  for my father Frans Nicolaas de Rooij (1920-1996)
  in his lifetime church organist and naval architect
  i will make you an epitaph that everyone will know by heart

  within / i go on up / it is dark / and upstairs is
  the heaven of the church the shore of the sea the beach the ebb
  and in the splendid wet plain lies a water
  a bowl a source an upsurge i kneel and baptize

  both of my hands my flushed face you bring up the fresh water
  with calm and with control it fills my mouth my speech
  i bow i wash my brow i bathe the tears
  salt washes in fresh the ebb flows down my legs i sink a little in the wet wet sand

  the sea is behind me the spume lies at my head a cockle shell is open empty is white
  even while drinking i know that the sea
  the sea slowly returns she regains the metres she sucks and spews

  out the flotsam it lies high the spume rustles at my left right heel
  i am still drinking but the source becomes brackish you take up the theme you play
  the fugue / up on the stairs / and it is dark... more »

 • ik zal een grafschrift voor je maken dat iedereen van buiten kent

  voor mijn vader Frans Nicolaas de Rooij (1920-1996)
  in leven kerkorganist en scheepsbouwkundig ingenieur
  ik zal een grafschrift voor je maken dat iedereen van buiten kent

  van binnen / ik ga de trap op / het is donker / boven is
  de hemel van de kerk de oever van de zee het strand de eb
  en in de glanzend natte vlakte ligt een water
  een kom een bron een opwelling ik kniel en doop

  mijn beide handen mijn verhit gezicht je brengt het zoete water boven
  met kalmte en met kracht het vult mijn mond mijn taal
  ik buig mij was mijn wangen maak de tranen nat
  zout wast in zoet de eb stroomt langs mijn benen weg ik zink een beetje in het natte zand

  de zee is achter me het schuim ligt naast mijn hoofd een kokkelschelp is open leeg is wit
  al in het drinken weet ik dat de zee
  de zee komt langzaam terug ze neemt de meters in ze zuigt en spuugt

  het wrakhout uit het ligt al hoog het schuim ritselt aan mijn linker rechter hiel
  ik drink nog maar de bron wordt brak je neemt het thema terug je zet
  de fuga in / de trap op / het is donker... more »

 • MOEDER

  Je hart was niet aangetast.
  Je liefde voor mij had het bewaard voor de heldere dood.
  Je was blij dat je ging.

  We vierden het avondmaal met kleine glaasjes
  jenever, had ik bij me om wakker te blijven.
  C., die het recht heeft om te zegenen, zegende
  alledrie de drie glaasjes.

  Je zonk weg.
  Ik zag je ziel verdwijnen uit je ogen.
  Ik weet nu wat ‘brekend' betekent.

  Toen we thuiskwamen waren we echt heel vrolijk.
  Pas gisteren begin ik te huilen
  en kan niet meer ophouden.... more »

 • MOTHER

  Your heart was not affected.
  Your love for me had saved it for a lucid death.
  You were glad to be going.

  We celebrated the Supper with small glasses
  of gin, brought it along to stay awake.
  C, who has the right to bless, blessed
  all three of the three glasses.

  You faded away.
  I saw your soul leave your eyes.
  Deceasing, I feel what it means now.

  When we got home, we were really very merry.
  Only yesterday I start crying
  and cannot stop anymore.... more »

 • PASEN

  Iemand moet de getuige zijn
  en opstaan als het lichaam het verdriet niet meer kan innemen.

  Ik sta te zijner tijd op,
  net als hij, zonder enige moeite,
  en vertrek uit mijn verleden tijd
  totdat ik aankom in mijn lichaam,
  mijn legerstede, het bed dat mijn ziel voor zich gekozen heeft.
  Het slagveld, de gevangenschap,
  de samensmelting die ten dode wordt opgeschreven,
  zodat ons gebeurt wat ik gezegd wil hebben,
  namelijk, met name
  de liefde, het leven,
  de eigenheid, de grootspraak van alledag, dat ik je liefheb
  en vanavond zal afwassen
  alle borden, alle kopjes
  en alles wat allemaal heilig is.
  Zo moet het zijn.
  De schone vaat in de kast.
  De doekjes hangend aan de verwarming.
  De wereld aan mijn voeten,
  de doden in de grond.

  En ergens, uitbloeiend, bottend,
  een nieuwe tuin
  en verse aarde.... more »

 • PASSIE

  Zou de koning weleens op zijn tong bijten,
  denk ik, benauwd, voor de spiegel, bloed kwijlend
  als een vampier, warm rood, er kan geen pleister
  op, mijn eigen taal: kan mij openrijten,

  mijn ander ik ziet mij aan met verwijten
  die woordeloos moeten blijven en bijster
  weinig stelpen. Nu graag dringend een heiland
  die als bloedend doekje mijn schuld kan kwijten

  of zalig maken. Ik wil er af. Kiezen,
  ik hield de mijne op elkaar. Tot de dood
  toe, een intellectueel. Dat is al veel

  maar het werd nog mooier en rooier, een heel
  glas wijn, nee, twee, drie glazen, avondbloedrood
  en niets kon mij meer helpen als verliezen.... more »

 • PASSION

  Would the king himself ever bite on his tongue,
  I think, facing the mirror, slavering blood
  like a vampire, warm-red, where band-aid cannot
  be applied, my own language: leaves me undone,

  from my other me mute reproaches are flung
  which must remain wordless and can't stem the flood.
  For a saviour now, urgently please, oh god
  who, bleeding for me, rights the wrongs I have done

  or blesses them. I want off. As for choosing:
  I chose to keep mum, hold my tongue. Until death,
  an intellectual. That's great, such self-control

  but it became better and redder, a whole
  glass of wine, no, two or three, sunset blood red
  and there was no more help for me save losing.... more »

 • PSALM 22

  Als ik de deur van de koelkast opendoe
  staat de schimmel een centimeter op de melk.
  Het brood is groen en haast doorzichtig.
  Ik sluit de deur en leun met gesloten ogen
  tegen de verwarming.
  Ik heb zo ontzettend.
  Ik heb zo verschrikkelijk.
  Ik hield van hem.

  Toen hij wegging is er iets gescheurd.
  Nog steeds kan ik de geur van kokos niet verdragen
  zoals zijn haar rook, smeltend in mijn bed
  de kleine zwarte krullen en de vlekken.
  Ik ben vertrokken met bestemming onbekend
  totdat ik ook mijn eigen naam vergat.
  En nu.
  Ik doe de deur van de taal open
  en zie de roest van ongebruikte woorden.
  Hoe open ik opnieuw mijn boek met vuur?

  Toen hij wegging liet de sponning los.
  Ik keek naar mijn handen in het afwaswater
  en zag de scherven die er niet waren,
  de zeepbellen die langzaam opkwamen en wegdreven,
  het ene lege glas.

  Hij stuurt mij na jaren nog een e-mail:
  "Vandaag had iemand jouw parfum op,
  ik rook het in de universiteitsbibliotheek
  en heb een uur naar je gezocht terwijl ik wist
  dat je op acht vlieguren afstand was."

  Maar de taal die ik ben staat mij niet toe
  mijn tranen te beschrijven als drijfnat.
  Hoe wil je dan dat ik mij red, geliefde?
  Toen ik zei dat ik liefhad was het jij
  die in mij was. Een ander is er niet,
  jij bent de enige. Dat spreekt. Jij spreekt. Jij spreekt in mij
  en jij zegt ik en ik betekent aarde.

  Toen hij wegging is het vers gescheurd.
  Vanuit het gescheurde is het begonnen
  te bloeden tot het vleugels had
  en met de slagpennen de weg beschreef
  vanuit de diepten, de profundis, naar het licht.... more »

 • PSALM 22

  When I open the door of the refrigerator
  the mould on the milk is half an inch thick.
  The bread is green and almost translucent.
  I close the door and, eyes closed, lean
  against the radiator.
  I am so dreadfully.
  I am so terribly.
  I loved him.

  When he left, something was torn.
  I still cannot stand the smell of coconut
  the way his hair smelt, melting in my bed
  the little black curls and the stains.
  I left, destination unknown,
  until I also forgot my own name.
  And now.
  I open the door of the language
  and see the rust of unused words.
  How do I reopen my book with fire?

  When he left, something was torn.
  I looked at my hands in the washing-up water
  and saw the shards that were not there,
  the soap bubbles that slowly came up and floated away,
  the single empty glass.

  Years later he sends me an email:
  "Today someone wore your perfume,
  I smelt it at the university library
  and for a full hour looked for you, while knowing
  you to be eight flight hours away."

  But the language that I am does not allow me
  to describe my tears as soaking wet.
  How on earth do you want me to cope, beloved?
  When I said I loved it was you
  who was inside me. There is no other,
  you are the only one. That speaks for itself. You speak. You speak in me
  and you say I and I means earth.

  When he left something was torn.
  From what was torn it started
  to bleed until it had wings
  and with the quills described the way
  from the depths, de profundis, to the light.... more »

 • SEA VIEW

  He feeds me salmon as if it's fish, breaks the
  too thin, too white toast, and the salty scent of
  sea view, beach catch, somersaulting seagulls hangs
  in the wake of the fisherman, gives me the

  bedewed glass of gold-glowing, sparkling champagne
  from the windowsill. I'm a young that cries out
  and with his hand he presents me as devout
  as ever eternity. Eat, for you may

  need that if you want to accompany me
  on my way. The road is long, beyond the sea,
  we are going to walk, do you want to wear

  my dark blue coat which is warm and light, I hold
  on to your hand, will you always stay close
  to me? When we two are together we're home.... more »

 • THE LAW OF CONSERVATION OF ENERGY

  the day unfolded with the room a battlefield
  wineglasses shattered and a toppled-over bottle
  the mirror thousandfold, the vase with roses
  a direct hit which bleeding between papers
  curtains ripped off, and the tv still on
  my glasses broken on the floor by the glass table
  which, oddly enough, was still intact

  swans black, swans pale,
  out to fairies isle we'll sail
  fairies isle is closed
  the key to it is
  oh, look, the verb to scream is broken, sentences in half
  trampled deep into the carpet
  or written with a finger on the windowpane

  I am leaving, do you hear me, and I never will come back
  if you don't step aside, I‘ll smash you, so smash, you smashed
  a hole
  through which, a long way off I saw the night
  in 1942, when my father rode his bike
  from Den Haag to Eindhoven, got past the German lines
  in order to see his wife
  a love for a life that was too short
  a quarter-century later he was sitting at her bedside, she was still young, and died
  I see their hands, entwined in death,
  her life ebbing away beneath his face
  but how he got there in that winter's night
  during the occupation, captured, beaten
  and questioned, never did we find out later
  if he was traitor or had been betrayed
  of his resistance group virtually all were shot
  a burden which he carried in his body
  in vertebrae, smashed to pieces, the same deep breach

  that you smashed, that night

  the silver chain fell from between my clothes
  in a corner of the hall laid the silver pendant
  that you had ordered specially at Taurum goldsmiths

  the relationship is broken but not love, my child said casually
  my love is never broken, for
  "the critic loves the poem about the red beech tree
  but the poet loves the red beech tree"

  ask me anything you want, I'd said
  I can give anything away, my whole kingdom half, my body
  just not my talent, for that is on loan

  then I asked you, where were you, and you screamed for hours
  then I asked, but you weren't there, you were that night
  absent, but night was everywhere
  just like blood and sweat and vomit and snot, and more blood

  when the situation becomes unbearable
  most men fall asleep

  in the morning you were lying on the floor
  as if the world was turning and in all innocence
  you wanted to await the new day dreaming
  but dreaming you were not, you slept
  then I woke you up and said, go out of me
  if I am not safe within my body
  all rules of grammar will come disconnected
  the conjunction between earth and blood and language will be gone

  now leave
  give back to me the keys of love and of fear
  when I embody breaking, I am whole

  and thus
  my history is
  your history as well

  I have been beaten up when you were angry
  I have lain on the floor, concussed, for three whole days and Erzulie has looked after me
  I have waited wordlessly while you were screaming, and fear, fear, fear I had to
  I broke two ribs and I have been raped
  and when I was in Sarajevo yesterday
  I saw my blood in spatters on the marble
  applied in order to commemorate the heroes
  I have been marked, been hit, been eaten
  and burned in every place where wood grows

  my words I saved, I told you nothing
  such men know about length, not about space

  then I said: an old Haitian proverb says
  Bay kou, bliye. Pote mak, sonje.
  who hits, forgets, who bears the mark, remembers

  who inflicts violence, will lose
  who is of violence the recipient
  will not be sacrificed, but will receive the power of anger
  and will incorporate and carry it

  this is the law of conservation of energy
  these are the real sciences

  I am an inexhaustible source
  I am a body, a reservoir of anger
  anger has been handed over to me
  because I am free and a woman and space
  all that anger, it is energy, that you didn't know
  I, thank you, I have energy for centuries
  I can completely redefine the world
  in terms of love and of breath
  my voice reaches from Diotima to the present
  and I
  speak here
  "the critic loves the poem about the red beech tree
  but the poet loves the red beech tree"

  and then
  entered Natasja

  the same one who has made
  the bronze statues of rapes and carried them
  in Groningen, she says, when there's a woman raped
  I'll load one of my statues in my van
  to leave it at the place of rape by night
  then I'll keep vigil over it that night, I said
  and I will read aloud, all through the night

  Natasja carried one of her statues inside
  and carefully she placed it on my work top
  a Venus of Antwerp, cast from bronze, clad in power
  like the Nikè of Samothrace
  who from Athena's hand flies forward
  the Louvre to and fro

  and then

  a man was sitting on the Pont des Arts with a bottle of Moët&Chandon and two crystal glasses
  a man was sitting in front of the temple in Kuala Lumpur, with strings of fragrant jasmine blossoms, and stiff stems of pink lotus
  a man, dark as the night, was walking towards me in Iowa Mall, the baby on his arm, his two-year old son, running ahead, saw me and shouted Superman! Superman!
  a man was lying asleep on the tarmac beside the highway, head on his worn grey backpack, he didn't know the way, his name was Dionysos
  once in a while he sends an email from Egypt
  a man sits singing in Montreal, he doesn't see me, he is singing for the goddess
  a man is on the Leidsegracht, in 1968, mysteriously smiling he turns his head toward me
  we'll have a drink when he is with his sailing boat in Heeg
  a sniper is on the lookout at Dupont Circle
  but wherever I am, I am not coming back

  a lot of places I, thanks to the goddess, have forgotten
  but the snow is thick in Boston
  and the chestnuts are pattering down in Dreuzy
  but a man is sitting in the Vismarkt with his head in his hands, long after I will have walked past

  and when Natasja returns
  and offers me the same statue in chocolate
  lifesize this time
  breasts in hand, this chocolate Venus will provide
  the world with chocolate nourishment

  and when Athena returns
  - but goddesses are omnipresent, call me and I am here (I am here)

  and when I come back and will once again live in this poem

  the space probe will land on Titan and send its waves through the ether
  the mermaids will be swaying in the Gulf of Atjeh till the descending floating bodies dissolve in pearls and single-celled organisms
  the war fires in Baghdad will burn to ashes and be dispersed
  and just one single flower will bloom
  a daisy
  in the spot where I am to be buried
  this is my purest joy
  pushing up daisies... more »

 • WELCOME

  I call you, passer-by, I call you:
  the shining horizon.
  I stretch out my flowering grasses to you,
  I wave to you with plumes and petals and whirling pollen.
  From your feet to my farness flows a streamlet,
  clear and rippling
  it tells you which way,
  where you can find me.

  I am always there.
  I am wherever it is light
  and when it is dark, I have closed my eyes.
  But still you see me.
  I embrace you.
  I wrap my space around you like a cloak,
  I shelter you against the fear.
  You are not alone.

  You are on your way.
  And the way is always with you.... more »

 • WELKOM

  Ik roep je, voorbijganger, ik roep je:
  de stralende horizon.
  Ik strek mijn bloeiende grassen naar je uit,
  ik wuif naar je met pluimen en blaadjes en rondzwierend stuifmeel.
  Van jouw voeten naar mijn verte loopt een watertje,
  helder en rimpelend
  vertelt het je welke kant op,
  waar je me kunt vinden.

  Ik ben er altijd.
  Ik ben overal waar het licht is
  en als het donker is, heb ik mijn ogen dicht gedaan.
  Maar je ziet me wel.
  Ik omarm je.
  Ik leg mijn ruimte om je heen als een mantel,
  ik bescherm je tegen de angst.
  Je bent niet alleen.

  Je bent onderweg.
  En de weg is altijd bij je.... more »

 • ZEEZICHT

  Hij voert mij zalm alsof het vis is, breekt de
  te dunne, te blanke toast, en de geur van
  zeezicht, strandvondst, wemelende meeuwen hangt
  zout in het kielzog van de visser, geeft me

  het bedauwde glas goudgele champagne
  van de vensterbank. Ik ben een jong dat schreeuwt
  en hij reikt mij met de hand het eeuwige
  even ernstig als altijd. Eet, dat kun je

  weleens nodig hebben als je met mij op reis
  wilt gaan. De weg is lang, aan de zee voorbij,
  we gaan lopen, wil je mijn donkerblauwe

  mantel dragen, die is warm en licht, ik houd
  je hand vast, zul je altijd dicht bij mij
  blijven? Als we bij elkaar zijn zijn we thuis.... more »