Menna Elfyn Poems

CERDD GAREGOG

Carreg ddrws dy fodolaeth,
Sy'n llechen lan y bore

Maen ar gronglwyd f'enaid,
Un cam wrth fur cariad
Sy raid. Un syml, sownd.

Wnes i ddim deall helfa
Pobl am risial, neu glap aur,
Na deiamwnt. Dim ond

Diolch am y meini mewn llaw,
Meini mellt weithiau o'r awyr,
Maen sugn., dwy long mewn harbwr,

Maen tynnu atat synnwyr
A'r maen hir mewn oes o raean
Fe dreigla, heb fwsogli.

Maen hogi fy ymennydd
Meini cellt, yn mynnu tanchwa
Dan feinwe'n chwarel grai.

Maen ar faen yn gerrig milltir
Y cerddaf atynt yn llawen,
Gan delori fel clap y cerrig.... more »

STONE POEM

The doorstep of your existence
is the morning's clean slate,

a stone on my soul's roof-hurdle,
a single necessary step
by love's wall. Simple, stable.

I've never understood why people hunt
for crystal, or a lump of gold,
or a diamond. I'm simply

grateful for the stones at hand,
meteorites from the sky at times,
the magnet that holds two ships in harbour,

the loadstone of sensibility,
and the long stone that in an age of gravel
rolls, and gathers no moss,

the whetstone of my brain,
flints demanding an explosion
beneath the tissue, a fresh quarry.

Stone upon stone. Milestones
I walk towards happily,
chirping like a stonechat.... more »

CARWSEL O FAGIAU

1

A daw bag i'r byd
Yn faban ufudd,
Yr un distaw
Wrth eich ochr,
Ar drên, ceidw rhai draw,
Un sy'n swilio cwmni,
Yma, ar sedd
Ei dafod lledr sy'n blyban -
Cau ac agor ceg,
Cyn ichi gau'r gwefusau;
Y bag hefyd yw'r cof,
Eich ffôn-ar-y-lôn, pwrs clyd,
Tabledi cur pen, menig,
Ceidw sbectol haul -
Bagedyn o oleuni yw
Ar siwrne faith,

Hwn yw bydysawd llonydd y byd gwenfflam, rhwng eich bodiau.


2

Fe ddeallodd gwragedd
Fendithion y bag bach:
Agor drôr ddoe ddiwethaf
A'u cael ar orwedd,
Yr un o ledr coch a gafwyd
Ym Manila, un-cuddio-dan-ddillad,
Un arall, llawn gemau, at bwrpas cinio crand;
Gyda hwn , af am dro i osgoi mân siarad
A'i lochesu yn seintwar stafell y genethod;
Un dros ysgwydd,
A'r un sy'n ail asgwrn cefn
Yn eich cefn hefyd ym mhob penrhyddid llaw;
Hanes merched yw hanes traul eu bagiau;
Yr hancesi papur a guddia ddagrau ,
A'r daflen angladdol a blygir yn ddau
I'w gadw'n ddwrglos.
Bydd bag ar ôl galar yn gyfaill hawdd ei gael
-fe ddeall holl linynnau'n llaesu


3

Beth oedd tu mewn i glicied y jôc
Am Thatcher a'i bag?
A ble oedd hwnnw
Adeg y bom yn Brighton?


4

Ganol nos, unwaith yn Seiont Manor,
Fe ddihunes a gweld dyn
Yn sleifio dros falconi fy ‘stafell;
A phan godes, a'i gwrso
Dyna lle roedd fy mag ,
Yno'n sefyll,
Yn noethlymun, fel minne;
Ar agor i'r byd,
Llathrudd dan leuad lawn.


5

Ar dram, yn Amsterdam
Camu i'r palmant,
Fy mag wedi ei matryd
Uwch goleuadau cras y stryd.


6

Unwaith, wrth sefyll ar balmant
Yn Llundain,
Yn nyddiau'r gwrthdystio,
Cael fy nghamgymryd
Am butain,
Am na fagwn rhwng fy nwylo-fag.


7

Un o'r geiriau cyntaf o'r Hen Lyfr
Imi ddal yn fy nghof
Oedd ‘ysgrepan',
A chasglodd gwdyn dychmygus amdanaf -
A weithiodd Adda sach?
A drefnodd Abraham ffetan
I gario ‘i gynllwyn i ben y mynydd?
Tebyg nad oedd ‘na ddigon o godau
Yn bosib i ddal holl rywogaethau Noa?


8

Os yw un bag plastig
Yn cymryd mil o flynyddoedd
I bydru
Pam yn y byd na allwn eu gwahardd
O dir Cymru?


9

Mae'n anodd i eiriolwr bagiau
Ddeall y sawl - pwn ar gefn,
Yn myned trwy orsaf
Angau'n oedi ar ysgwyddau
At borth gyfyng, dywyll,
Bore hyfryd o haf,
I ddatod lliynynnau,
A'i gynnwys yn gynsail
I ddamsang ing

Rhodd -
Bagad gofidiau.

Yna, sachau newydd a gludwyd
I fforensigeiddio aelodau a mater
Tu hwnt a thu draw i fater -
Yr unig fater sy wir yn cyfri'


10

Un ddameg sy i'r teithiwr triw:
Mae cyrraedd yn fyw
Yn rhagori ar giw yn ‘lost luggage'.


11

‘Mynnwch hwyl' meddai'r Iseldires,
Wrth imi ddewis ei bag am dri eiwro
Ar ddydd Oren yn y Prinsengracht;
Ei bag ysgol ydoedd,
A'r diwrnod y caries ef adre
Fe deimlwn fel geneth ysgafndroed
Cyn greddfu y byddai'r bag yn caru cael beic.


12

O bob dim a feddaf yn y ty,
Y basged sbwriel wrth fy nhraed
Yw fy nghyfaill pennaf,
Herciodd unwaith ar ddolennau
Beic fy mam,
Wrth i honno
Fynd ar neges yma a thraw,
Yn wraig gweinidog landeg;
Gallaf glywed y lemwn o'i chacen
Yn codi i'm ffroenau,
Gweld ei chacen marbl yn chwyrlio
Nes dawnsio i'w lle;
A'm bysedd yn llyfu eisin.

Ond edrychaf eto,
A does dim yn y fasged
Dim ond geiriau torllwyd,
Helion ar wasgar
‘yn eisteddfa gwatwarwyr'.


13

Mae'n hen dric mewn gweithdai,
Rhyw gwestiwn,
‘Beth sydd yn y bag?'
Rhyw fath o ‘What's my Line'
Y byd barddol.
A bydd y mentor yn mentro
Nodi'r hyn na ellir ei gael yno,
Megis esgyrn a giau a gwaed,
Ymlusgiaid neu ddwylo wedi eu dryllio.

Heddiw, edrychaf ar ffilm CCTV
A gweld y bagiau,
O, fel y medrent fod yn llawn offer
Mynydda, fflasgiau diwallu ar ddiwedd dydd,
O, fel y medrent fod yn llawn
Rhoddion, anrheg hwyr i gariad
Neu lyfr newydd i'w ddarllen.

Ond mae'r dychymyg yn pylu
Gyda thraul dynoliaeth,
A drygioni mor ddi- ddu-drugarog

Dyma gêm ddiawen
Nad yw bellach yn gweddu.


14

Fe ddywedodd Plath
Mai bardd oedd y paciwr
Mwya' godidog,
Pob gair wedi ei wasgu'n dynn
Cyn inni eistedd ar y cês , straffaglu i'w gau.


15

Yn y Cynulliad
Fe ddywedir gan rai,
fod yr aelodau benywaidd yn poeni'n enbyd
ble i osod eu bagiau.


16

Ar ddiwedd ein hoes,
Ni raid inni boeni mwyach
Ble mae'n bagiau,

Dyma un daith sydd ar gyfer dwylo rhydd... more »

Menna Elfyn Quotes

Comments about Menna Elfyn

There is no comment submitted by members.