• BAGGAGE CAROUSEL

  1

  A bag is born,
  a good baby
  the quiet one beside you,
  It scares away seat-sharers,
  makes companions draw back,
  here on the seat
  its leathery tongue blub-blubbing
  its mouth
  an open and shut case,
  until you close those lips;
  the bag is your memory, too,
  your mobile, your squidgy purse,
  your headache pills, your gloves,
  it holds your sunglasses -
  this basketful of light
  on the long journey into night.

  This is the still centre of the burning world, between your fingers.


  2

  Only women have fully understood
  the possibilities of the little bag:
  Yesterday I opened a drawer
  and found them lying there,
  the red leather one, found
  in Manila, one to hide under your coat;
  another, studded with jewels for a reception
  I take for a little walk to escape idle chit-chat
  And find it sanctuary in the ladies' toilet;
  one a shoulder bag,
  one that's a second backbone,
  a strong support for your newly-freed hands;
  the wear and tear of handbags tells women's histories;
  the tissues which hide the tears,
  the order of service, folded in two
  to keep out the tears and rain.
  In grief, a bag is a stout companion
  who truly understands the way ties slacken.


  3

  What lay behind the snicket of the joke
  About Thatcher and her bag?
  And where, exactly, was it
  When the bomb blew up in Brighton?


  4

  Midnight at Seiont Manor.
  I woke and saw a man
  sneaking over my balcony;
  When I got out of bed and chased him
  There was my bag,
  sat there as buck-naked as myself,
  shining under a full moon,
  open to the whole world.


  5

  On a tram, in Amsterdam,
  a step onto the pavement,
  My bag undone
  Above the raw lights of this street.


  6

  Once, as I stood on the pavement
  in London,
  in our days of protest,
  I was mistaken for a whore
  because my hands were handbag-less.


  7

  One of the first words in the Big Book
  to live in my mind
  was ‘scrip'.
  I drew a duffle bag of imagination around me -
  Did Adam weave a sack?
  Did Abraham rustle up a wallet
  to carry his terrible plan up the mountain top?
  There couldn't possibly have been enough bags in the world
  To hold all Noah's beasties?


  8

  If one plastic bag
  takes a thousand years to rot
  Why can't we in Wales
  ban them from our plot?


  9

  It's not easy for a committed baglady
  to understand anybody who,
  rucksack on back, passes through the station,
  his shoulders weighed down with Death,
  to a strait, dark gate
  on a lovely summer's morning,
  to pull a string,
  and lay himself, as well
  at the trampling feet of suffering

  his gift -
  a bagful of sorrows.

  Other bags are brought
  to forensicize limbs and matter
  that's beyond and outside matter -
  the only matter that truly matters.


  10

  The traveller true has one refrain
  I'd rather get back home again
  Than wait in the rain without my luggage.


  11

  ‘Have fun,' said the Dutchwoman
  As I paid three euros for her bag
  on Orange day in the Prinsengracht;
  The day I took her satchel home
  I felt like a carefree girl.
  I intuited the satchel would like a bike.


  12

  Of all my home's possessions
  The wastepaper basket by my feet
  Is my best and dearest friend.
  Once it jiggled on the handlebars
  of my mother's bike as she,
  a pretty minister's wife
  rode up and down, doing good deeds;
  I can smell the lemon in her cake
  rise to my nostrils,
  see her marble cake whirl
  before it swirls into place;
  and my fingers, licking icing.

  When I look again
  the basket is empty
  nothing but greybellied words,
  cuttings scattered
  yn ‘eisteddfa gwatwarwyr'


  13

  It's an old workshop trick,
  the question,
  ‘What's in the bag?'
  A sort of poetry-world
  What's My Line?
  The mentor ventures
  to mention what the bag shouldn't contain,
  e.g. sinews, and blood, and bone,
  reptiles or severed hands.

  Today I am watching a CCTV film and
  I see the bags.
  Oh, how they could be packed
  with climbing gear, with flasks
  to ease your thirst at the journey's end.
  Oh, how they could be full
  of gifts, a late present for a lover
  or a new book to read.

  But the imagination dulls,
  threadbare from humanity's wear and tear,
  its evil, so black and merciless.

  This is a game without rhyme, or reason.
  It is no longer appropriate.


  14

  Plath said
  that poets make the most sublime packers
  each word squeezed in tight
  before we sit on the case, struggle to get it shut.


  15

  At the Assembly
  (according to the wags)
  the esteemed lady members
  worry where to place their bags.

  16

  At life's end
  no need to worry
  where we left our bags
  this is the journey we need to take without our baggage.... more »

 • CARWSEL O FAGIAU

  1

  A daw bag i'r byd
  Yn faban ufudd,
  Yr un distaw
  Wrth eich ochr,
  Ar drên, ceidw rhai draw,
  Un sy'n swilio cwmni,
  Yma, ar sedd
  Ei dafod lledr sy'n blyban -
  Cau ac agor ceg,
  Cyn ichi gau'r gwefusau;
  Y bag hefyd yw'r cof,
  Eich ffôn-ar-y-lôn, pwrs clyd,
  Tabledi cur pen, menig,
  Ceidw sbectol haul -
  Bagedyn o oleuni yw
  Ar siwrne faith,

  Hwn yw bydysawd llonydd y byd gwenfflam, rhwng eich bodiau.


  2

  Fe ddeallodd gwragedd
  Fendithion y bag bach:
  Agor drôr ddoe ddiwethaf
  A'u cael ar orwedd,
  Yr un o ledr coch a gafwyd
  Ym Manila, un-cuddio-dan-ddillad,
  Un arall, llawn gemau, at bwrpas cinio crand;
  Gyda hwn , af am dro i osgoi mân siarad
  A'i lochesu yn seintwar stafell y genethod;
  Un dros ysgwydd,
  A'r un sy'n ail asgwrn cefn
  Yn eich cefn hefyd ym mhob penrhyddid llaw;
  Hanes merched yw hanes traul eu bagiau;
  Yr hancesi papur a guddia ddagrau ,
  A'r daflen angladdol a blygir yn ddau
  I'w gadw'n ddwrglos.
  Bydd bag ar ôl galar yn gyfaill hawdd ei gael
  -fe ddeall holl linynnau'n llaesu


  3

  Beth oedd tu mewn i glicied y jôc
  Am Thatcher a'i bag?
  A ble oedd hwnnw
  Adeg y bom yn Brighton?


  4

  Ganol nos, unwaith yn Seiont Manor,
  Fe ddihunes a gweld dyn
  Yn sleifio dros falconi fy ‘stafell;
  A phan godes, a'i gwrso
  Dyna lle roedd fy mag ,
  Yno'n sefyll,
  Yn noethlymun, fel minne;
  Ar agor i'r byd,
  Llathrudd dan leuad lawn.


  5

  Ar dram, yn Amsterdam
  Camu i'r palmant,
  Fy mag wedi ei matryd
  Uwch goleuadau cras y stryd.


  6

  Unwaith, wrth sefyll ar balmant
  Yn Llundain,
  Yn nyddiau'r gwrthdystio,
  Cael fy nghamgymryd
  Am butain,
  Am na fagwn rhwng fy nwylo-fag.


  7

  Un o'r geiriau cyntaf o'r Hen Lyfr
  Imi ddal yn fy nghof
  Oedd ‘ysgrepan',
  A chasglodd gwdyn dychmygus amdanaf -
  A weithiodd Adda sach?
  A drefnodd Abraham ffetan
  I gario ‘i gynllwyn i ben y mynydd?
  Tebyg nad oedd ‘na ddigon o godau
  Yn bosib i ddal holl rywogaethau Noa?


  8

  Os yw un bag plastig
  Yn cymryd mil o flynyddoedd
  I bydru
  Pam yn y byd na allwn eu gwahardd
  O dir Cymru?


  9

  Mae'n anodd i eiriolwr bagiau
  Ddeall y sawl - pwn ar gefn,
  Yn myned trwy orsaf
  Angau'n oedi ar ysgwyddau
  At borth gyfyng, dywyll,
  Bore hyfryd o haf,
  I ddatod lliynynnau,
  A'i gynnwys yn gynsail
  I ddamsang ing

  Rhodd -
  Bagad gofidiau.

  Yna, sachau newydd a gludwyd
  I fforensigeiddio aelodau a mater
  Tu hwnt a thu draw i fater -
  Yr unig fater sy wir yn cyfri'


  10

  Un ddameg sy i'r teithiwr triw:
  Mae cyrraedd yn fyw
  Yn rhagori ar giw yn ‘lost luggage'.


  11

  ‘Mynnwch hwyl' meddai'r Iseldires,
  Wrth imi ddewis ei bag am dri eiwro
  Ar ddydd Oren yn y Prinsengracht;
  Ei bag ysgol ydoedd,
  A'r diwrnod y caries ef adre
  Fe deimlwn fel geneth ysgafndroed
  Cyn greddfu y byddai'r bag yn caru cael beic.


  12

  O bob dim a feddaf yn y ty,
  Y basged sbwriel wrth fy nhraed
  Yw fy nghyfaill pennaf,
  Herciodd unwaith ar ddolennau
  Beic fy mam,
  Wrth i honno
  Fynd ar neges yma a thraw,
  Yn wraig gweinidog landeg;
  Gallaf glywed y lemwn o'i chacen
  Yn codi i'm ffroenau,
  Gweld ei chacen marbl yn chwyrlio
  Nes dawnsio i'w lle;
  A'm bysedd yn llyfu eisin.

  Ond edrychaf eto,
  A does dim yn y fasged
  Dim ond geiriau torllwyd,
  Helion ar wasgar
  ‘yn eisteddfa gwatwarwyr'.


  13

  Mae'n hen dric mewn gweithdai,
  Rhyw gwestiwn,
  ‘Beth sydd yn y bag?'
  Rhyw fath o ‘What's my Line'
  Y byd barddol.
  A bydd y mentor yn mentro
  Nodi'r hyn na ellir ei gael yno,
  Megis esgyrn a giau a gwaed,
  Ymlusgiaid neu ddwylo wedi eu dryllio.

  Heddiw, edrychaf ar ffilm CCTV
  A gweld y bagiau,
  O, fel y medrent fod yn llawn offer
  Mynydda, fflasgiau diwallu ar ddiwedd dydd,
  O, fel y medrent fod yn llawn
  Rhoddion, anrheg hwyr i gariad
  Neu lyfr newydd i'w ddarllen.

  Ond mae'r dychymyg yn pylu
  Gyda thraul dynoliaeth,
  A drygioni mor ddi- ddu-drugarog

  Dyma gêm ddiawen
  Nad yw bellach yn gweddu.


  14

  Fe ddywedodd Plath
  Mai bardd oedd y paciwr
  Mwya' godidog,
  Pob gair wedi ei wasgu'n dynn
  Cyn inni eistedd ar y cês , straffaglu i'w gau.


  15

  Yn y Cynulliad
  Fe ddywedir gan rai,
  fod yr aelodau benywaidd yn poeni'n enbyd
  ble i osod eu bagiau.


  16

  Ar ddiwedd ein hoes,
  Ni raid inni boeni mwyach
  Ble mae'n bagiau,

  Dyma un daith sydd ar gyfer dwylo rhydd... more »

 • CERDD GAREGOG

  Carreg ddrws dy fodolaeth,
  Sy'n llechen lan y bore

  Maen ar gronglwyd f'enaid,
  Un cam wrth fur cariad
  Sy raid. Un syml, sownd.

  Wnes i ddim deall helfa
  Pobl am risial, neu glap aur,
  Na deiamwnt. Dim ond

  Diolch am y meini mewn llaw,
  Meini mellt weithiau o'r awyr,
  Maen sugn., dwy long mewn harbwr,

  Maen tynnu atat synnwyr
  A'r maen hir mewn oes o raean
  Fe dreigla, heb fwsogli.

  Maen hogi fy ymennydd
  Meini cellt, yn mynnu tanchwa
  Dan feinwe'n chwarel grai.

  Maen ar faen yn gerrig milltir
  Y cerddaf atynt yn llawen,
  Gan delori fel clap y cerrig.... more »

 • LITANI AR GYCHWYN CLADDFA

  Gwnaeth dogn o faw ddim drwg i neb oedd coel mamgu.

  A yw geiriau pob dyn fel glaswelltyn?

  Trefnais angladd heddi ar doriad dydd.

  Bydd yr ymadawedig yn cael ei chladdu
  gyda'r cathod eraill, ben pella'r ardd.

  Bydd y perlysiau lintel ffenest yn gwybod amdano.

  Byddaf yn codi'r pridd a'm cledrau noethion.

  Byddaf yn sgwrsio a'r malwod- wedi gweddi'r terfyn.

  Bydd, O fe fydd yn cael claddfa barchus.

  Pwy a wyr na fydd ‘Margaritas' yn weddus.

  Caiff hen bennill anhysbys ei hymian , yn ddigyfeiliant.

  A bydd, fe fydd yn ddedwydd yn yr anialwch a'r anghyfanneddle.

  Pwy a wyr na fydd yn cellwair wrth y morgrug mai dechreuad felly a gafodd hithau.

  A byddwn, byddwn yn dal i'w dathlu fel rhyw eni gwyrthiol a fu farw'n ffrit-ffrat.

  Bydd cylch o chwiorydd o'i chwmpas i ddynwared angladdau'r ‘dynion yn unig'.

  Bydd gwaharddeb ar ddagrau , ond gall odlaw ddisgyn yn dawel.

  A byddwn yn diolch am ei bywyd, am eni, am feithrin , am ein magu'n dyner.

  A bydd nythiad o'r glewion yno, yn gywion di-gwyn.

  Ni fydd carreg fedd ond bydd pawb yn cofio mai yn y fan honno y claddwyd
  ‘ffeminyddiaeth'.

  Ac ni fydd ewyllys, namyn yr ewyllys i barhau i fod yn un teulu dynol... more »

 • LITANY ON BEGINNING A BURIAL

  A bit of dirt never did anyone harm, was grandma's belief -

  Are all men's words like a blade of grass?

  I arranged a burial today at daybreak.

  The departed will be buried, with the other cats,
  at the far end of the garden.

  The herbs on the window sill will know nothing about it.

  I shall lift the soil with my bare hands.

  I shall talk to the snails after the final prayer.

  Yes, Oh she'll have a decent burial.

  Who knows, margaritas may be appropriate.

  An anonymous traditional verse will be hummed, unaccompanied.

  And yes, she will be happy in the waste ground and the isolation.

  Who knows, she may joke to the ants that she started out this way.

  And yes, we shall still celebrate her, like a miraculous birth that all at once died.

  There will be a circle of sisters around her, to mimic the men-only funerals.

  There will be a ban on tears, but sleet can fall quietly.

  And we shall give thanks for her life, for birth, for care, for the tender nurturing.

  And there will be a nestful of the valiant there, uncomplaining fledglings.

  There will be no gravestone, but everyone will remember it was there that feminism was buried.

  Everyone of her stock who has outlived her, a human family.... more »

 • STONE POEM

  The doorstep of your existence
  is the morning's clean slate,

  a stone on my soul's roof-hurdle,
  a single necessary step
  by love's wall. Simple, stable.

  I've never understood why people hunt
  for crystal, or a lump of gold,
  or a diamond. I'm simply

  grateful for the stones at hand,
  meteorites from the sky at times,
  the magnet that holds two ships in harbour,

  the loadstone of sensibility,
  and the long stone that in an age of gravel
  rolls, and gathers no moss,

  the whetstone of my brain,
  flints demanding an explosion
  beneath the tissue, a fresh quarry.

  Stone upon stone. Milestones
  I walk towards happily,
  chirping like a stonechat.... more »