Monica Aasprong Poems

barnet sier

jeg ser en flokk bevege seg over himmelen det er fugler og pelsdyr som har bitt og kloret seg fast i hverandre så de blir til en slags sky, tett koblet sammen alle kroppene, til et stort mørke av fjær og pels, klør og nebb. Jeg vet ikke om de klamrer seg til hverandre av skrekk eller kjærlighet, eller om de biter og klorer hverandre av hat. Ingenting er rødt. Alt er svart. Svart som pels. Bær... more »

the child

I see a flock move across the sky it is birds and furred animals which have bitten and scratched each other until they have become one, a sort of cloud, all the bodies closely hooked together, to a large darkness of feathers and furs, claws and beaks. I don't know if they cling to each other out of fear or love, or if they bite and scratch each other out of hatred. Nothing is red. Everything is black. Black as fur. Bring... more »

gass til lampen

gass til lampen, har du husket det,

spør barnet


og blod til pelsen


du ga meg en lampe av sølv


nei, et hav, var det vel

et hav


ryggens søyle i vann


neglens kraft

foldes ut


hårsårene og

pelsen til hunden

glass til klokken

glass lin til

grisen lin i

gulvetdet er ikke så lett,

sier jeg,

å ale opp et ansikt... more »

Monica Aasprong Quotes

Comments about Monica Aasprong

There is no comment submitted by members.