Paiva Nkosinathi Poems

Inkosi Nomlobobokazi Wayo

Inkosi Nomlobokazi Wayo

Inhliziyo yami iyachichima ngendaba enhle,
Igama engilicambe ngeNkosi.... more »

Masimbonge Ujehova Ngemiphefumulo Yethu Masimbonge

Masimbonge UJehova Ngemiphefumulo Yethu Masimbonge

Masimbonge uJehova silibize igama lakhe,
Sizazise izenzo zakhe phakathi kwabantu,... more »

Ukube Bengazi

Ukube Bengazi

Konke bekukuhle emehlweni ethu,
Izinto sizenza ngokubambisana,... more »

Paiva Nkosinathi Quotes

Comments about Paiva Nkosinathi

There is no comment submitted by members.