• A SWIMMER IS A HORSEMAN

  Swimming is licentiously sleeping in sprawling water.
  is making love with each still operable pore
  is endlessly being free and inwardly triumphing.

  And swimming is touching solitude with fingers
  is with arms and legs telling ancient secrets
  to the always all-comprehending water.

  I have to admit that I'm crazy for water.
  For in water I breathe water, in water
  I am a creator who embraces his creation
  and in water you can never be wholly alone,
  and still remain lonesome.

  Swimming is being almost a little bit holy.... more »

 • Barbarian in my mouth

  Barbarian in my mouth,
  I proclaim the bleeding tinder of truth,
  not out of love, but out of nightly gravity,
  not the peace, but the sky-wide clarity, do I proclaim
  in the anchor-casting light of God.... more »

 • EEN ZWEMMER IS EEN RUITER

  Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water,
  is liefhebben met elke nog bruikbare porie,
  is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren.

  En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers,
  is met armen en benen aloude geheimen vertellen
  aan het altijd allesbegrijpende water.

  Ik moet bekennen dat ik gek ben van het water.
  Want in het water adem ik water, in het water
  word ik een schepper die zijn schepping omhelst,
  en in het water kan men nooit geheel alleen zijn
  en toch nog eenzaam blijven.

  Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.... more »

 • Georgia

  1

  the day swung open
  like an oyster shell
  I saw the white pearl... more »

 • GEORGIË

  1
  de dag ging open
  als een oesterschelp
  ik zag de witte parel
  van het licht
  en wat het licht ontbloot.

  de rode borst van het gebergte
  het wonder een vogel te zien
  en het geluk de vrede
  die ruig en breed is
  als een zomerwind
  te vergezellen
  met zichzelf.

  2
  ik heb de suiker
  uit de lucht van azië geproefd
  lijk uit het sap
  van een watermeloen.
  ik droeg mijn handen in elkaar
  tien vingers van de vrede
  door een tuin van niets dan zwijgen
  waar mannen groeien eukalieptus
  en vrouwen van laurier.
  ik voelde hoe mijn handen
  een meisje plukten uit een korenbloem
  vasjiliki het korenmeisje
  een naam in een blauwe bloem

  3
  O kleine vreugde van een wandelaar
  die graag verdwalen wil
  ver van zichzelf.
  de aarde maakte
  van de mens in mij
  een beeld dat leerde zwijgen.
  zij is het bruidskleed
  van de wereld
  met hier en daar
  het okselhaar van een gebogen boom.
  de wolken witte waterplanten
  en de mens een zenuwvis
  in de bronzen sneeuw
  van de kaukasus
  zwemt zichzelf verloren.

  4
  in de handen van de zee
  heb ik vergeten
  alles wat ik van de wereld
  niet vergeten kon
  de moordkleur van een oorlog
  het werktuig van de haat.
  de zwarte zee geen zwarte wonde
  maar stil lijk alle water
  een volmaakt gebaar
  dat de wereld versiert.
  en in de armen van de avond
  zong de wind een theeplukkerslied
  dat de dag smeekt om vreugde
  de aarde het heilige dier
  om een zwijgend geslacht
  en de mens het krachtig kind
  om zaad van vrede.... more »

 • MEMOIRES

  Hoe is het mogelijk?
  Oorspronkelijk had ik gehoopt
  onopgemerkt doorheen het huis te gaan,
  vermomd en overtollig als een mens
  tussen de huizen en hun mensen.

  En mijn verdriet te dragen alledaags
  tot het doorschijnend werd
  en draaglijk als daglicht.

  Ik dacht dat het voldoende was
  een nacht te snikken in een lang, dik bed
  en eens tot op het hartsbeen door te huilen.
  Maar neen.

  Ik ben gewoon te wenen in de eerste persoon
  en alleen.
  Ik doe dus maar alsof ik glimlach
  en met al mijn ledematen in mijn lichaam woon.

  Hoe is het mogelijk
  dat ik niet wist dat verdriet
  van de liefde effent het felle reliëf
  en dat het leven geen hoogtepunt is
  maar een stilstand.

  Toch is het jammer
  dat er geen sluiktaal bestaat,
  een gerie.ijke code,
  waarin ik heimelijk kan schrijven
  over het verschijnsel heimwee
  en doen alsof ik schrijf over de maan,
  ja, dikke boeken schrijf
  over het zogezegde maanlicht.

  Maar in werkelijkheid
  over het huis dat ik bewoonde
  en toch verlaten heb,
  met in mijn merg de warmte
  van nog zoveel toekomstig spijt.

  Mijn huid wordt er wit van
  en nog witter mijn huiver,
  wanneer ik in heldere spiegels lees
  de oude teksten over het oog.

  Het porselein geworden oog.

  Wanneer ik zie hoe duidelijk de sporen zijn
  die mijn schaduw achterlaat in mijn verleden.
  Mijn schaduw, mensen,
  die van eenzaamheid
  het lichaam van zijn drager
  niet meer behoudt, niet meer herkent.

  Een taal, zoals ik zei,
  waarmee ik schrijven kan
  over het hart en zijn termische traagheid.

  Over de liefde
  in het leegstaand huis van mijn geheugen.

  Over mijn leven,
  waarvan ik mij vaag de toekomst herinner.... more »

 • Memoirs

  How could it be?
  Originally I had hoped
  to go through the house unnoticed,
  disguised and redundant as a man... more »

 • My heels on the cool tiles of the waters

  My heels on the cool tiles of the waters
  and the moon obscured through my auricle,
  so I dare rest in the groove of glass hills
  where the night reflects me as a sigh,... more »

 • No one knows why I work slenderly on the horizon

  No one knows why I work slenderly on the horizon,
  why my word builds its nest in the grooves of light.
  All this is my silver-slicing secret.... more »

 • No. I don't speak, for I breathe in exultation.

  No. I don't speak, for I breathe in exultation.
  I don't draw near in the thrifty pelt of daylight,
  but I find far off in the iron eyes of the nights the ore.... more »

 • WAAROM IK ZILVER SMELT IN MIJN GEDICHTEN?

  Waarom ik zilver smelt in mijn gedichten?
  Waarom ik edel tover aan de wervels van de schoonheid?
  Zie, dit is de brekende sleutel.

  Ik draag de waarheid in mijn bloed als een volmaakte woede,
  de pijn betreed ik langs de wortel van de wonde,
  de goedheid is de gaafheid op mijn huid.

  En liggend in het wijde bed der rechters,
  ik speel met licht en duister als met jonge leeuwen,
  totdat de strelende vingers der weelde
  als vlinders in mij opengaan.

  Dan worden mijn spieren met zijde doorweven
  en mijn lippen met sluitende stilte beslagen,
  ik word op een plotseling schild geheven
  en door zwijgende slaven gedragen

  naar een lichtverspillend eiland in het duister.
  Daar ik sidder en voorspel de rust
  en ik rust er poreus en in luister.... more »

 • Why do I melt silver in my poems?

  Why do I melt silver in my poems?
  Why do I nobly conjure on the vertebrae of beauty?
  See, this is the breaking key.... more »