(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

जिउ सना, नोँ गोजोनै था

बोरलिया
बे बोथोरा फैब्लाथाय
बिसोरनि मेलेमा गला जायो
ब्लां ब्लां बिसोरनि
खौगा सिनायावनो-
हाद्रि बालानि अखा
मिहि मिहि बेबादि खैफोद
खोथाखौबो नोङो बुजिया
मोखां सुवा
गन्थं सुवा
बिसोरनि थाखाय
गुबुननि जिउआ नङा
गावनि मानआनो देरसिन
बिसोर जेनग्रा मानसि नङा
बिसोरनि खान्थाया बेनो
नाथाय सुबुंनि थाखाय
सुबुंखान्थिखौबोथ' मिथिनांगौमोन ना!

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.