η Μόνη Ελπίδα

Poem By THEODOROS MANTAS

Πλατύς ο ορίζοντας
δεν κατοικεί σε τόπο
δεν έχει πατρίδα,
ένα βλέμμα...
η μόνη του ελπίδα.

Comments about η Μόνη Ελπίδα

There is no comment submitted by members.


5 out of 5
0 total ratings

Other poems of MANTAS

Just A Dream

I climbed the hill
the sunshine shone on the fields
the day was as beautiful as a princess ring.
A swallow flew across the blue sky

Goodbye

I close every door behind
and I sit on the cold floor
with my mind's dark side
and through the window

Charming...Eyes

Charming...eyes

One night while I was walking
alone in deep silence, I looked up to the sky'

Love

Love is the wide blue sky where free birds fly
and the peaceful garden
where the sun and the moon as lovers
under the starry night dine.

A Falling Star

When a star is falling
pain conquers a heart
a body tears apart
and a tear needs a hug.

When You Smile

In any mind rises a steep hill
filled with the burden of life
and any kind of thoughts. 
But it has a sufficient ground about it

Pablo Neruda

If You Forget Me