ના તલવાર કે કોઈ હથિયાર

Poem By Hasmukh Amathalal

ના તલવાર કે કોઈ હથિયાર
શુક્રવાર,2 ઓક્ટોમ્બર 2020

એક દૈવી આત્મા નું ધરતીપર આગમન
આગળ જઈને થયું એનું બહુમાન
દુનિયા માં સ્થપાયો મોટો કીર્તિમાન
બધાને થયું કે વ્યક્તિ છે પ્રભાવશાળી અને જાજરમાન।

ના તલવાર કે કોઈ હથિયાર
બધા થઇ ગયા તૈયાર
માતૃભૂમિ ને મુક્ત કરાવવી છે
માં ભોમકા ને આઝાદી અપાવવી છે।

એમને ઘણું સહન કર્યું
કારાગૃહ ને જાણે સ્વગૃહ ધાર્યુ
લોકોમાં આઝાદી નો ઝુવાળ ઉભો કર્યો
એકમત ઉભો કરી અંગ્રેજો ની સામે પડકાર ફેંક્યો।

"પોતાને વતન પરત થઇ જાઓ"
બિસ્તર પોટલા વીંટી ઘરભેગા થઇ જાઓ
આ શૂરવીર પ્રજા છે
પાછા પરત થવામાં જ મઝા છે।

બીજા વિશ્વયુધ્દ્ધ પછી સ્વતંત્રતા ની ચળવળ માંતેજી આવી
લોકો માં ચેતના નો સંદેશો લઈને આવી
હવે તો સ્વતંત્રતા થી ઓછું કૈ જ ના ખપે
ભારત ની ધરતી હવે તો આઝાદી જ ઝંખે।

આવા મહાપુરુષ નો આજે જન્મદિવસ
યાદ કરીએ એમને વરસોવરસ
શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી ને ધન્ય થઈએ
આઝાદી ના પર્વ ને સાથે તમને યાદ કરી ને ધન્ય અનુભવીએ।

ડો. જાડિઆ હસમુખ

Comments about ના તલવાર કે કોઈ હથિયાર

શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી ને ધન્ય થઈએ આઝાદી ના પર્વ ને સાથે તમને યાદ કરી ને ધન્ય અનુભવીએ। ડો. જાડિઆ હસમુખ


5,0 out of 5
1 total ratings

Other poems of AMATHALAL

Miss ', I Really Miss (101) /500 ###

I was stepping in to become young
I thought it is nice journey but too long
I am afraid and take care not to go wrong
I was expecting everything for song

All Dreams Not Come True ###309(In 500)

All dreams may not come true
All credits due may not accrue
But with true reflection in mind
Ideas newer and newer may emerge and find

A Place Called

place called “home” is to feel homely,
God’s creation standing by to look so lovely,
May be she is with all her elegance,
Everything for sure and no pretence,

Anywhere You Like

You suggested to me let us meet anywhere,

A place Where HE is not there,

Beauty

Learned poets have said “beauty is to enjoy”
Like fresh flowers always give you joy
Don’t attempt to pluck or destroy
Not to play with it as simple toy

All Hopes Against Hope

All hopes dash against hopes
It is like tight walking on simple ropes
We may counter stiff resistance at high slope
Bonding may not be possible even if you elope

Robert Frost

Stopping By Woods On A Snowy Evening