Χρόνια Πολλά

Κάποια μεγάλα είναιεπειδή είναι κοινά
Κάποια μεγάλα είναι επειδή είναι κοντά
Κι εγώ μεγάλωσα σιγά σιγά
Και ήρθα εδώ κοντά σου
Μία αμέτρητη φορά

by Eugeniu Vacarciuc

Comments (3)

Beautiful! Bravo! Pay no attention to the negativity around. Some can't help it...
And it's not about birthday, for sure.
This is not Greek, sir. It is the outcome of a sloppy translator.