Εξυμνησις

εξύμνησις

Φωτιά!

Ωραία Φωτιά, να καίς!

Μέσα στα σκοτάδια των καιρών,

είθε ν' αρπάζουν

οι ουράνιες στρατιές

λίγο απ' το Φως σου

και να το δίνουν

πίσω

στον 'Ανθρωπο..

Fire!
Great Fire, to burn!
Through the darkness of the times,
May n 'grab

celestial armies

little of your Light

and to give back

to the People..

by Mary Skarpathiotaki

Comments (0)

There is no comment submitted by members.