आर्टिँ

ख्लाब ख्लिब जोँनाय
फ्लाम फ्लिम मोदान्नाय
मोसाफैदोँ मेगनाव
हुगु हारसानि साजायनाय आर्टिँ ।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.