बोराय आबौ, बुरै आबै

बोराय आबौ
बुरै आबै
नोँस्रा खानाय गुफुर जाबाय,
मेँरु लामायाव थखन थुबाय,
बोराय आबौ
बुरै आबै
मोदोम बिगुर रांख्रेब रांख्रेब
नोँसोर हांबाय अराव आखार,
बोराय आबौ
बुरै आबै
नोँसोर जायो जेब्लाबो सिन्था,
उन्दै गथ'फोरनो सल' खिन्था खिन्था,
बोराय आबौ
बुरै आबै
नोँस्रा सिबाय हाथाय गबाय,
मानोबा थैनायनि समा सबाय,
बोराय आबौ
बुरै आबै
दाजा नोँसोर ओँखाम गोजा
साल' साल' लेप लेप दाजा,
बोराय आबौ
बुरै आबै
दागान नोँसोर सि गिजि
मोजां मोजां गान दालाजि,
बोराय आबौ
बुरै आबै
बाथ्राखौ दाबुंसै बारा बारा,
ना बेदरखौ दाजासै बारा,
बोराय आबौ
बुरै आबै
गोरबोआव दालासै एसेबां हाबिला
थांखानांसिगोन अबं लेंब्ला,
बोराय आबौ
बुरै आबै
गोजान लामा दा थाबायसै,
नंखाय नंखाय बाथ्रा दाबुंसै,
बोराय आबौ
बुरै आबै
गोदो गोदो उन्दुलां
मिनि खुसि मोसालां।।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.