गांसे लाइजाम: गुरुदेबनो

गुरुदेब नोँ
जोँना थागोन सोरां हादोराव
बर' हादोराव
बर' हादोराव।।
गुरुदेब नोँ
जागाय जेनबाय खोमसियाव
बर'नि अखोरांआव
आन्दाय हाबनाय समाजाव
हालाय हाफाय हारियाव।।
गुरुदेब नोँ
फोसाव जेनबाय घोरोमखौ
होखार जेनबाय खोमसिखौ
सोरां सारना फोजाबाय हारिखौ।।
गुरुदेब नोँ
घोरोम गुरु बर'नि
मानिजाथाव हादोरनि
सिबि जाथाव समाजनि
दैदेनगिरि हारिनि।।
गुरुदेब नोँ
जोँबाय थागोन हादोराव
रिँबाय थागोन मुं खोमायाव
गोसो खांजागोन गोथार सानाव।।
गुरुदेब नोँ
सुफुंख' हायै बिहोमा होबाय
मेँनाय गैयै हारि अनसायबाय
मैला गैयै समाज फोसाब्बाय
उन्दुनाय हारिखौ फोजाबाय
हारि हादोरखौ सिनायथिनो होबाय
दुलाराइ हारिखौ जांख्रिखांहोबाय।।
गुरुदेब नोँ
सैथो थार जोहोलाव गुरु
हारिनि गेदेर फोरोँगुरु
मा दं दिनै जोँहा होनो गुरु! !

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.