आंनि मुङा गल्दं

लावगा-गा दाउब' गोदोना
मुङा आंनि गल्दं,
भारत सरकार फ्राइम मडिया
- भारतआव सोर जौसिन?
जुदि सोङोब्ला एबा
रिसार्स-स्किलार ड॰ बर'आ नागिरबोला मोनगोन
अमिताभबचननि आंनो सेकेण्ड।
मुङा आंनि गल्दं नङामोन
मुङा आंनि गिख' बुद हादुंगारिमोन
बबे बाराथो मुंआंनि बुखारलांखो?
दिनै बुङो मुं आंनि गल्दं।
बिबार समनि बाथ्रा
सोरबा सोरबा दानि गथ्रफानो बुङो
आयनि सनाखौलायनो आं मन'दोँ! ?
बेखायनो आंनि उदैयाव (गल्ड+दं>गल्दं) गल्दं।
ना बेदर जानानैसो
आंनि उदैया देरदोँ
बेफार-जुवा गेलेनानैसो
आंलाइ गोनां जादोँ
नाथाय बिसोर मिथिया,
बिसोरो जेब्लाबो सन्देह'
आंनि उदैयावलायनो गल्दं
मुङा आंनि गल्दं।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.