2014, अक्टबर,23

लजिँनिफ्राइ न'सिम
जानाय लोँनायनि आंखालाव
आरो
दिनै कालि फुजा
बांद्राय बमानि सोदोबफोरा
खोमायाव गोग्लैगोन,
आंनि थाखाय बेयो
सहायथाव जानाय नङा ।
ओजोँ गोजां बोथोरा माब्लाबानो
सिरि सिरि साग्लोब फैबाय
बांद्राय गोजांनो हमबाय
गुदुं हि जोमनि गोनांथि दं ।
बेफोर जाहोन्नि थाखायनो
हरखाब दिनै आय आफानि न'आव ।

by Shri R Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.