Nasabtan Ko Na Ang Mga Gipanagna

karong wala ka na sa akong kiliran
sa kanunay gipangita ko ikaw sa
larawan sa uban

sa dalan naglaray ang mga buwak
nga morag mga bitoon
sa langit diha sa kagabhion
nanglupad ang mga kahon

nasabtan ko na ang mga gipanagna
misayaw ang adlaw
mihunong ang kalibotan
og kalit mingitngit ang kalibotan

nauga ang mga sapa
mihunob ang dagat
nanagan ang mga bato
nahugno ang pangpang
nangahulog ang mga bitoon
nahilis ang mga panganod

nahugno ang akong kalibotan

by RIC BASTASA

Comments (4)

Perfect little gem, isn't it? She was the master of this kind of poem- brevity was her forte, a kindly soul was her inspiration!
Funny. I like this one! !
..........i love poems about the whippoorwills...so beautiful..
.....another great bird poem...and a special tribute to the whippoorwill...enjoyed...