A Grain Of Sand!

don 't lead finger at the temples
the world does not end with us
tragedy of naked people
fills suffering bag

bottom people live hard
At the middle, a maneuver mob
tomorrow the history will make fever
leader are not held accountable

You won't change anything
Conflicts are extinguished on streets
Prostitution is sold freely
You're just a grain of sand!

My cab with coachman
And flowed joys on every window
Tears of fate that we remove,
On the promise of a halo

My commute of contradictions, became a wreck
Doing a night from a day and a day from a night

romanian version

Nu-ţ i mai duce degetul la tâmple
Lumea nu se termină cu noi
Tragedia oamenilor goi
Sacul suferinţ elor îl umple

Cei de jos o duc întruna prost
La mijloc, o masă de manevră
Istoria de mâine face febră
Pe cei de sus nu-i ia nimeni la rost!

N-ai să schimbi nimic cu nici un chip
Conflictele se sting numai în stradă
Prostituţ ia se vinde la gră madă
Tu eş ti doar un gră unte de nisip!

Tră sura mea cu surugii la schimb
Ş i bucurii prelinse la fiecare geam
Lacrimile sorţ ii care le ş tergeam,
Pe doar promisiunea unui nimb

Naveta de contrarii ajunsă o epavă
Fă cea din noapte ziuă ş i iar din zi o noapte
Un blam nedesluş it, o cronică de ş oapte
Fiola de parfum umplută cu otravă
A vague censure, a chronicle of whispers
Perfume vial is filled with poison

(translated from romanian)

by ion untaru

Other poems of UNTARU (241)

Comments (1)

O master of the world! those bottom people might be the ones who have it hard, but here's a clue- as those who work with bare hands are the real parents of this earth yes, they are the real masters of an entire world! If don't believe, than watch their fight to make the ends then see their hearts bigger than selves! Multumesc mult, iubesc aceasta poezie, atata adevar graieste,10