ବର୍ଷା- -୩ (A Poem In Odia Language)

ବର୍ଷା- -୩
ବର୍ଷା ତୁମେ ଝରି ପଡ ଲୁହ ଧାରପରି
ତପ୍ତ କ୍ଲୀଷ୍ଟଧରା ର ବକ୍ଷ ରେ
ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୌଦ୍ରତାପ ଯେତେ
ନିମିଷକେ ଉଡିଯାଏ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ l

ତୁମଆଗମନୀ ର ସଂଗୀତ
ଶୁଭି ଯାଏ, ପତ୍ର ଗହଳରେ
ଝିଙ୍କାରୀ ରଝୀଂଝୀଂଆଉ ବେଙ୍ଗ ର ଡାକରେl

ଆକାଶରେ କଳା କଳାବାଦଲ ର ସମାରୋହ,
କେତେବେଳେକେମିତି ତଡ଼ିତ ର ଝଲକ
ଝୁଡିଝୁଡିଝଡି ପୋକ
ଝାଡ଼ିଦିଅନ୍ତିଡେଣା ମାନ,
ରହି ରହି ଶୁଭି ଯାଏଘଡ ଘଡି ର ଗର୍ଜନl
ଡୋଳାୟିତ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ରୁ
ଝରି ପଡୁ ଥାଏବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ
ବାଦଲ ଆଖି ର ଲୁହ ଧାର
ଲହୁ ଧାର ଭଳି
ପୃଥିବୀ ର ଧମନୀ ରେ
ବହି ଯାଏ ଭେଦି ଭେଦି ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ
ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ର ସମ୍ଭାବନା କୁ କରୁଥାଏ
ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ଉର୍ବରl

by Bharati Nayak

Comments (9)

ଆକାଶରେ କଳା କଳାବାଦଲ ର ସମାରୋହ, କେତେବେଳେକେମିତି ତଡ଼ିତ ର ଝଲକ ଝୁଡିଝୁଡିଝଡି ପୋକ ଝାଡ଼ିଦିଅନ୍ତିଡେଣା ମାନ, ରହି ରହି ଶୁଭି ଯାଏଘଡ ଘଡି ର ଗର୍ଜନl ଡୋଳାୟିତ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ରୁ ଝରି ପଡୁ ଥାଏବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ବାଦଲ ଆଖି ର ଲୁହ ଧାର Lovely line Madam I enjoy your poem
ତୁମଆଗମନୀ ର ସଂଗୀତ ଶୁଭି ଯାଏ, ପତ୍ର ଗହଳରେ ଝିଙ୍କାରୀ ରଝୀଂଝୀଂଆଉ ବେଙ୍ଗ ର ଡାକରେl....Lovely expression! A beautiful poem! My pleasure reading it time and again!
ହ୍ରୁଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଗୀତର ଜେଉନ୍ଠି ବର୍ଷା ଲୁହ ବିନ୍ଦୁ ପରି ଝରିପଡ଼େ ତପ୍ତ ଅବନୀ ଗାତ୍ରରେ ସନ୍ତାପିତ ହ୍ରୁଦୟ ତାହାର ନିମିସକ ମଧ୍ୟେ ଲଭିଥାଏ ଶୀତଳ; ସନ୍ତୋଷ. ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁମ୍ଭର ହେ କଵୟୀତ୍ରୀ ମହାଶୟା, ଘେନନ୍ତୁ ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ ସଦା. (Beautiful poem on rain on earth with touching expression and nice diction in odia. Thanks.)
ହ୍ରୁଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଗୀତର ଜେଉନ୍ଠି ବର୍ଷା ଲୁହ ବିନ୍ଦୁ ପରି ଝରିପଡ଼େ ତପ୍ତ ଅବନୀ ଗାତ୍ରରେ ସନ୍ତାପିତ ହ୍ରୁଦୟ ତାହାର ନିମିସକ ମଧ୍ୟେ ଲଭିଥାଏ ଶୀତଳ; ସନ୍ତୋଷ. ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁମ୍ଭର ହେ କଵୟୀତ୍ରୀ ମହାଶୟା, ଘେନନ୍ତୁ ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ ସଦା. (Beautiful poem on rain on earth with touching expression and nice diction in odia. Thanks.)
Great imagination.I enjoyed. Thanks for sharing. 10+++
See More