Albumi Familjar

Kur kam mall e nostalgji,
Për ato vite që s'kthehen më tani,
Hapi i parë, klasa e parë, vallzimi i parë,
Marr albumin me fotografi,
Dhe aty gjej prehje e qetësi!
Gjithçka e shtrenjtë, gjithçka e shenjtë,
Çdo hollësi, çdo hap apo prapësi,
Gjithçka që dua ka "ngrirë" këtu,
Familja, shokët, kaq të dashur për mua!
Aty emocionet tona lexojmë e shikojmë,
Dashuri, dhembje, urrejtje, kënaqësi,
Vulosur përgjithmonë në sytë e pafajshëm
E gjithë rini...
Dhe fluturojnë faqe pas faqesh,
Kujtimet e ditëve tona, lotët, buzëqeshjet,
Jeta jonë, fati ynë…
Kujtime, kujtime, kujtime,
Kujtime përherë,
Për t'mos harruar asnjëherë,
Trëndafila në dëborë…

by Shqipe Prence

Comments (5)

EDD...I Find no puff of a problem here...Your thoughts are well organized, and the piece is commendably structured...The work flows smooth.Last line is alright, but does throw off the flow slightly.Overall i consider this work meritable craftsmanship.''''''''''''''fjr
I found the poem to be well-written, well-observed and compassionate. The last line is fine. Move on to another poem. This is well-done. Unsentimental, and the imagery is fine.. - Will
erm the poem is alright, apart from the last line. the last line makes it sound funny and i got the impression you were trying to be serious. poetry doesnt have to rhyme. my poet never rhymes as i find it too constricting and lots of people rhyme and i want to be different. try not rhyming and writing your feelings. i talk a little notebook with me everywher i go incase something pops into my head. experiment with different things until you find whats best for you.
As a poem, more Virginia Slim than Gauloise.
Interesting concept Edd - I like your propositions...