Poem Hunter
Poems
Ab Khushii Hai Na Koi Gam Rulaane Vaalaa
(12 October 1938 / Dehli / India)

Ab Khushii Hai Na Koi Gam Rulaane Vaalaa

User Rating: 2,9 / 5 ( 17 votes ) 1

Comments (1)

Kya baat hai, bahut khoob..10