Agawin Sa Apoy Ngayon

A-gawin sa apoy ngayon
P-ara maligtas ang tao;
R-endahan ng katotohanan,
I-layo sa diwang
L-iko.

M-aulan at malamig
A-ng Hulyo dalawampu't walo;
R-umagasa man ang tubig
A-y hindi ka maaano.
S-agipin sa pagkapahamak,
I-sipan nila'y nalason;
G-intong aral ang gamitin,
A-gawin sa apoy
N-gayon.

by Bernard F. Asuncion

Comments (0)

There is no comment submitted by members.