( / PAPUA)

Ako Sa Langit Gibayaw

gipiyong ko ang akong mga mata
dili
sa dili nga ako makalantaw sa pagbuswak sa usa
ka masanagon nga adlaw
alang kanako
sa pagtak-om sa akong baba og sa pagtago sa akong dila
misulod ang hangin nga bugnaw sa akong ilong
padulong sa mga lawak sa akong kasingkasing
og ako
sa langit gibayaw

by RIC BASTASA

Comments (0)

There is no comment submitted by members.