አሙን ራ - Amun Ra

ኦህ ግረአት ክንግ ኦፍ ኪንግስ ትሄ የልሎው ሱን ሱንስ.
ዮዑር ውፈ ትሄ ቁአን አ ፍሎወር ነቨር ፕችቀድ።
ኡንደርነአትህ ትሄ ውህተ
ብርግህት ምኡን ትሄ ስታርስ ትሄይ ጋቭኤ አዋይ።
ትሄ ብኡቅ ኦፍ ሊፈ ሀስ ፓገጽ ማደ ኦፍ ጎልድ።
ሆርርስ ሀአርስ ትሄ በአትንግ ኦፍ አልል ሀአርፅ።
ኦ ግረአት ክንግ እን ሊፈ ዮዑር ውፈ ምይ ሞትሄር ድረአምስ።

by James McLain

Comments (0)

There is no comment submitted by members.