An Uru-Istorya Han Mga Parag-Isda Didi Ha Amon

Poem By Paul Angelo Villena

Hahay,
ini na at' kabutangan
buru-balyo la
hin panggobyernohan,
di' man nagbabag-o
it' kabutangan
hit' kataw'han.

Sugad-sugad man
ini na gudti
na mga isda-
papaksiwon
tapos pripritohon
katima sasarsahon,
mag-iiba-iba it rasa
pero amola geap
kagudti na mga isda.

Comments about An Uru-Istorya Han Mga Parag-Isda Didi Ha Amon

There is no comment submitted by members.


5 out of 5
0 total ratings

Other poems of VILLENA

Mister Ant

Oh ant!

Oh mister ant

Monster..?

Walk, walk
as the world
wants you to walk.
Fly, fly

Letting The Tummy Speaks For The Heart

Let's have snack my dear-
here's a soup of love i have prepared
and cookies embedded with sweetness,
for you and me to share.

Pag-Eskwela Ni Intoy

It pag-eskwela ni Intoy
baga-baga hini-
magmamata hin sayo
para makag-alog

Ang Idol Ko

Ma,
'Andito na si papa!
katatapos lang
sa concert ng beer.

Pablo Neruda

If You Forget Me