*** (And If Those Moments Could Come Back...)

Translated by Przemyslaw Musialowski 6/18/2019

And if those moments could come back
when our mother
was preparing the fare
and she was covering the table
with a snow-white tablecloth
and she was going outside
and called:
come, quick, because otherwise
everything will get cold!

And then with a sign of the cross
she was blessing
the gifts of the land
and we were repeating
in the name of the Father the Son
grant unto us prosperity, O Lord.

And when father was angry sometimes,
she was gently stroking our heads
- for that, Mother, in gratitude
let our crying will be
to sleep a cradle

forever and ever

you shall not say

Amen.


Copyright © by Wieslaw Musialowski 5/11/2003


Matce

Gdybyż ta chwila jeszcze powróciła,
kiedy matula
strawę zgotowała
i stół bialutkim obrusem
nakryła i wychodziła
przed dom
i wołała:
chodźta, już chodźta, bo wszystko wystygnie!

A potem jadło krzyżem
przeżegnała,
a my za matką
w imię Ojca, Syna
dostatku Panie, racz dać,
powiadała.

Zaś kiedy tatko czasem sprawił lanie,
to i po głowie pogłaskała
lekko
- za to wam matko
to nasze płakanie i niech wam będzie
do spania kolebką

na wieki wieków

nie rzekniecie

Amen.

Copyright © by Wieslaw Musialowski 5/11/2003

by Wieslaw Musialowski

Comments (0)

There is no comment submitted by members.