( / Sadec, Vietnam)

'Anh Vẫn Chờ Em'

Anh vẫn chờ em

Nhìn em ngủ vật-vùi bao nhiêu năm
Thả hồn trong mộng đắm, rồi mơ chìm
Bao nhiêu mùa hạ, trăng tròn, tới khuyết
Lặng lẽ phương này, anh vẫn đợi em!
Anh cố níu dùm em bao ảo ảnh
Chỉ cùng em chia được nửa trái tim
Anh đợi bước em, tận cùng tuyêt giá
Bao mùa lá đổ, với nắng vàng im
Em có nghe? tiếng gọi chiều trong gió
Là tiếng lòng tha thiết giữ tên em
Dù xuân đã bao mùa phai trước ngõ
Bóng đổ dài thêm, thầm lặng, buồn tênh
Nhưng em ơi! Đời còn sâu nhịp thờ
trong tim này, anh vẫn đợi chờ em!

Nhật Thụy Vi
2014

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.