Annville Paradise April Snow Wonderland

It's very unusual that snow came this morning
Just after one hour, snow accumulated up to few inches.
Birds were also surprised,
They flapped their wings as fast as they could to escape falling snow.
They might wonder why snow returned when spring had been here two weeks.
Snow flakes were wet and giant
So they hanged on branches like cotton flakes.
White falling flakes continued to flood the sky.
Snow steadily fell until it tapered off by noon time.
By then, accumulated snow was about one hand length
And my driveway and lawn were completely under white snow.
Pure white spread from my yard to the sky.
With bigger flakes, snow hanged faster on the trees.
Thick white snow sat on branches of evergreen trees
So these branches looked like snow roofs on a tree.
Many barren twigs and branches were now full of cotton flowers.
So suddenly, this place transformed into the Snow Wonderland.
Five kittens sat next to the house under the awning
They watched falling snow and they waited.
As soon as snow stopped falling
They came out to explore new play with new fallen snow.
This snow was fresh and it was purely white.
Five kittens felt relaxed to play around swimming pool.
One kitten carefully explored and took forward steps
Other kittens followed and they enjoyed going back and forth on snow.
I sat and watched kittens play
I watched the sky, snow and crisp sun lights display
The sky is now clear crystal
Underneath is Annville Paradise April Snow Wonderland.

04092016
NHIEN NGUYEN MD

Above is the translation of the Vietnamese poem of NHIEN NGUYEN MD:

ANNVILLE PARADISE TIÊN CẢNH TUYẾT THÁNG TƯ

Bất thường, trời tuyết sáng nay
Chỉ trong một tiếng, tuyết dầy đốt tay
Chim bay vội vã, ngỡ ngàng
Mùa xuân nửa tháng sao mà tuyết rơi?
Tuyết rơi bông ướt và to
Thành ra tuyết đậu như bông treo cành.
Khung trời trắng xóa tuyết bay
Tuyết rơi liên tiếp đến trưa ngưng dần.
Tuyết dầy cả một gang tay
Thành ra sân cỏ, đường nhà trắng phau.
Sân, trời, tuyết trắng như nhau
Tuyết bông càng lớn, treo cành càng mau.
Thông xanh, tuyết trắng phủ cành
Cành như mái trắng, bao tầng tiếp nhau.
Cây trơ, tuyết trắng bông đầy
Trời, sân tuyết trắng, bỗng đây Địa Đàng.
Năm mèo ngồi cạnh hiên nhà
Chúng ngồi xem tuyết, nhìn nhau chúng chờ
Một khi bông tuyết ngừng rơi
Rủ nhau, rón rén, chúng chơi tuyết trời.
Tuyết này, thật mới, trắng tươi
Năm mèo thoải mái bên bờ hồ bơi.
Một con dẫn lối, dò đường
Cả bầy quen tuyết, chạy vòng ngược xuôi.
Tôi ngồi, tôi ngắm mèo chơi
Ngắm trời, ngắm tuyết, nắng tươi trở về.
Bầu trời trong sáng pha-lê
Nơi đây tiên cảnh, Annville Địa đàng.

04092016
NHIEN NGUYEN MD

by NHIEN NGUYEN MD

Comments (1)

I miss snow! ! ! Thank you for sharing this beautiful poem.