Annville Paradise For Grandchildren's Vacation 2015

Two months of spring already passed
Trees in my yard were loaded with glossy green leaves.
Young leaves were fully grown into darker green.
Flowering peach and hydrangea trees showed same color.
Lawn grasses spread like carpet of dark green.
Horse-neck driveway was full of Indian bean tree white flowers.
Back and forth on this drive way
My three granddaughters drove three motorized vehicles.
Their youthful laughs were as clear as crystal.
Good breezes lifted their flowing hair
That gently touched their lean shoulders.
Beautiful sun rays shone on their rosy cheeks
Fresh country breezes brought freshness to their innocent hearts.
For their vacation, they would stay here for three weeks.
From sunrise to sunset, they spent time with grandma.
After driving vehicles, they ran around in the yards
The lush green grasses welcomed the touch of their heels.
They ran with their spreadgliding arms
Their happiness rode on winds to reach the sky high.
They picked fresh flowers from grandpa's flower garden.
With beautiful smiles like open flowers
They shared these flowers with each other.
They played in mornings and in afternoons
They played in front and back yards,
They played in playhouse and tree-house.
With wet sands they built a big castle
They built small houses around castle to create a village.
They sat on three swing sets.
Firmly holding the chains, they sprinted high
To fly their down flowing hair.
They played make believe in creating gourmet dishes
They baked pizza, prepared vegetables and meats.
They cooked their special soup and stir-fries
They cooked main dishes and prepared desserts
They ate and smacked their lips
As if all dishes were delicious.
After enjoying their feast, they cleaned up.
The crystal clear swimming pool water invited them.
They shouted, they jumped in and they swam.
They shot at each other with water guns
To their fullest satisfaction.
On weekend, grandpa spent more time with them
Together, they swam to the deep end of the pool
And visited grandpa's vegetable garden.
On rainy days when driveway and lawns were wet
They learned to knit by using a loom
They learned to make wrist bands and necklaces
They also learned to mold clay to make decorative plates.
They helped to feed two cats every day.
Noel and Ashes became more friendly with them
Ashes enjoyed playing with a yarn
Noel was busy in chasing a laser beam dot.
They visited Hershey Free Library many times
They loved reading books so they borrow more to read.
They enjoyed their meals at Red Robin
Where they got free balloons to take home afterwards.
They felt very happy with many trips in afternoons
To visit Hershey Chocolate World.
Three week vacation came to an end
Sitting in leaving car, tears rolled down on their cheeks.

06132015

NHIEN NGUYEN

Translation of Vietnamese poem:


ANNVILLE PARADISE BA CHÁU NGHỈ HÈ 2015


Qua rồi hai tháng mùa Xuân
Sân nhà cây tốt một mầu lá xanh.
Lá non giờ đã đậm mầu
Lá Đào, Bình-Bát một mầu như nhau.
Cỏ sân lá cũng đậm mầu
Đại thụ bông trắng trải đầy đường cong.
Trên đường cổ ngựa quanh co
Ba xe ba cháu ngược xuôi nhiều vòng
Cháu cười giọng trẻ thật trong
Gió bung mái tóc ôm hờ vai non.
Nắng tươi đôi má thêm hồng
Đồng quê gío mát mát lòng thơ ngây.
Lần này cháu ở ba tuần
Sáng trưa chiều tối cùng bà cháu chơi.
Chán xe cháu lại chạy rông
Cỏ sân xanh mướt đón mời gót chân.
Giang tay cháu chạy như bay
Lòng vui ôm gió bay cao tới trời.
Hoa tươi cháu hái vườn ông
Miệng như hoa nở vui cười tặng nhau.
Chơi chiều, chơi sáng, chơi trưa
Sân sau, sân trước, nhà sàn chòi cây
Cát nâu, cháu đắp lâu đài
Cháu làmnhà nhỏ tạo làng chung quanh.
Xích đu ba ghế chia nhau
Tay ôm, chân nhún đu cao tóc xòa.
Xong rồi chơi tiệc nấu ăn
Pizza cháu nướng, cắt rau, thịt thà
Cháu làm món nấu, món xào
Món ngọt món mặn, món nào cũng ngon.
Ăn rồi dọn dẹp cho xong
Hồ bơi trong vắt nước mời nhẩy vô.
Cháu la, cháu nhẩy, cháu bơi
Cháu dùng súng nước bắn cho đã đời.
Cuối tuần ông rảnh ông chơi
Thế là ông cháu cùng bơi, thăm vườn.
Ngày nào mưa ướt sân đường
Dùng len đan áo, theo khuôn cháu làm
Nữ trang: dây cổ, vòng tay
Cháu làm đồ gốm để mang trưng bầy.
Mỗi ngày cháu giúp mèo ăn
Noel, Ashes quen thânhơn nhiều.
Ashes chơi với sợi len
Noel thì lại đuổi theo chấm đèn.
Cháu thăm thư viện Hershey
Sách nhiều cháu thích, mượn về đọc thêm.
Ăn thì tới Red Robin
Ăn xong lại có balloon mang về.
Cháu vui hạnh phúc thật nhiều
Hershey Choc'late buổi chiều tới chơi.
Ba tuần nghỉ đã qua rồi
Lên xe từ gĩa cháu buồn lệ rơi.

06132015

NHIEN NGUYEN MD

by NHIEN NGUYEN MD

Comments (0)

There is no comment submitted by members.