Another Fresh New Year, A Poem By William Arthur Ward In Hindi/Urdu Translation

naya saal ab aaya hai
ek saal ka jeevan aur dene k liye
chinta, dubida, dar bhagane k liye
pyar main jeene, lene-dene, hasne k liye!

khushi bhara naya saal mujhe kehta hai -
har din dum bhar k zinda raho
har din baDo, koshis karo
acHi se acHI bulandi pe chDo

muje ab ek aur moka mila hai
sab unyaye door karne k liye
shaanti ki prarthana karne ke liye
peD paudhe lagane k liye
khushi k geet gaane k liye.

by Ravi Kopra

Comments (0)

There is no comment submitted by members.