Poem Hunter
Poems
Apni Dhun Main Rahta Hun
(8 December 1925 - 2 March 1972 / Ambala / British India)

Apni Dhun Main Rahta Hun

User Rating: 3,0 / 5 ( 11 votes ) 1

Comments (1)

Kya khoob likha hai aur Ghulam ali ki aawaz....