Coldness (Lamig)

Poem By Ana Maria Ogena Rosarda

In the other gardens
And all up the vale,
From the autumn bonfires
See the smoke trail!

Pleasant summer over
And all the summer flowers,
The red fire blazes,
The grey smoke towers.

Sing a song of seasons!
Something bright in all!
Flowers in the summer,
Fires in the fall!

Comments about Coldness (Lamig)

Very nice poem
I love this poem. It is my favrit poem


Rating Card

5 out of 5
0 total ratings

Other poems of ROSARDA

First Year (Unang Taon - October 14,1996)

Sa unang pagkakataon,
Nakasama kita sa buong isang taon.
Labis na tuwa aking nadama,
Pagkat ikaw ay tunay na akin na.

Changes (Pagbabago)

Sa tuwing aking babasahin
Mga lumang pangyayari
Na sa atin ay dumating

Four-Years Of Togetherness(Ika-Apat Na Taon Ng Pag Sasama)

Ika-apat na taon
sa iisang bubong
Maraming naganap sa atin
Na 'di sukat akalain

Fifth Year Anniversary (Para Sa Ika-Limang Taon Ng Pagsasama)

Ikaw at ako nagkatagpo,
nag-usap...
nag biruan...
nag sulatan...

Trece Añio De Amo (13 Years Of Love)

Nakasanayan ko nang ilapat sa tula,
aking nadarama...
Kadalasan kase di ko masabi,
mga katagang dapat ay sinasabi...

My Son (Nikko)

Ikaw ang buhay ko...
Kahit sarili koy ibibigay ko
Dahil ligaya ka sa piling ko

Robert Frost

Stopping By Woods On A Snowy Evening