Sesotho Poems

1. Kgutlela hae

Ha ngata o rata hore
Kgutlela hae

Ba nqetile basadi ba Kgauteng

Ke tla kgutlela ho wena jwang
Moratuwa ke ile ka ba bohlaswa ka
Bapala ka bophelo ba ka ka swaswa
Ka lerato la hao ka senya letjhelete ya ho
Phidisa wena le bana ba rona ke boela
Ho lona jwang ha ke sana seriti bohlale bo
Fedile ke kakatletse matsoho?

Ha o hloname
O ntlhoholetswe
O nyoretswe lerato
O nyoretswe o sa bo hlothe bosiu
O lla sa mmokotsane seboko sa hao
Se matha la Ntshwekge se fihle
Ho nna hara mathata se re

Kgutlela hae

Ba nqetile basadi ba Kgauteng

E re ke o qoqele ABC ya ho
Se kgutlele hae

Ha ngata e tlaba masepala
Kapa lefapha le itseng la mmuso
Ho a kopana mafapha ana a lefatshe
Ba mo lefe tjhelete e kwalang letsatsi
Ho tloha tsatsing leo ho tla hlaha
Mafapha a mang a ba bohlale ba mo
Ntshe bohlale ba mo bokanele a keketehe
Ba je tjhelete ya hae a sale a swabile
Ho fete dilemo jwale ntjheme o se a
Tshaba ho kgutlela hae

Ha o fihla Kgauteng o lefile tekisi ka
Tjhelete eo o sa tsebeng le hore o tla e lefa
Ka eng ba tle bo MmaDicurves ba Kgauteng
Le bo MmaDiblueEyes a neng a matha le bona
Ba re' O a bona mane tlasa koloboto yane
O shwelletse moo sethotsela seo
Ya bohlaswa ngwana'

by Pheko Motaung

Comments (16)

Human feeling in such beautiful way here created into a poem and nice.
......if only we could have peace for everyone...then life would truly be a dream....
its a good flawless poem
Alfred Edward Housman, a scholar of great note, a man who felt so deeply, and on this page he wrote, of the surging tide of feeling, that hemmed him to the ground, ah, what a man was Housman, who lives on his renown.
1] Let us endure an hour and see injustice done. 2] Oh why did I awake? when shall I sleep again? 3] Be still, my soul, be still; the arms you bear are brittle, Earth and high heaven are fixt of old and founded strong. Much perhaps to bag the coins for our journey. Nice put.
See More