Before The Door

leg man
does not pass through here
to this door,
nobody has beaten for long time

recollected
Inside blame
to cross the road in reverse
and returning, to find myself

romanian version

pe aici nu trece picior de om
la această uş ă nu mai bă tuse nimeni
de multă vreme;

mă reculeg ş i mă condamn
să stră bat drumul în sens invers
ş i la întorcere să mă regă sesc

by ion untaru

Other poems of UNTARU (241)

Comments (0)

There is no comment submitted by members.