Poem Hunter
Poems
Chaand Ka Tukda Na Sooraj Ka Numainda Hun
(15 February 1935 - / Ayodhya, India)

Chaand Ka Tukda Na Sooraj Ka Numainda Hun

User Rating: 2,6 / 5 ( 27 votes ) 1

Comments (1)

Zinda hai lekin kyun se sawal aksar hum sab ko kah=bhi na kabhi satata zarur hai...Wah wah