KK ( / )

Ang Paghigugma (Loving) Ilonggo Poem

ang paghigugma
isa ka matahom nga tinaga
kung ikaw nagahigugma
kaangay mo ang isa ka bata
bata nga gamay nga wala sang problema
kundi kalipayan lang
mahibi man gamay
pero wala gid gadugay
ang kalain sang buot dasig malipatan
kay ang paghigugmaanay lamang
ang gaka dumduman
kung ako magahigugma
tinguhaan ko gid
nga ang akon ginahigugma
indi maglakat palayo sa akon
kag indi man ko maghimo sang isa ka butang
nga ang akon hingugma magapalayo
maghigugmaanay kita
sang wala katapusan!

by Shelomith Noarbe

Comments (1)

i really like your poem... i have the same habit.